Các giám mục Ghana than thở về nạn phá thai trong giới trẻ vị thành niên dâng cao

Lo ngại trước sự gia tăng mạnh nạn nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, các Giám mục Công Giáo Ghana sẽ tổ chức một hội nghị vào tháng Tám với chủ đề “Thúc đẩy cuộc sống và các giá trị gia đình trước trào lưu văn hóa sự chết”. Nhật báo do nhà nước Ghana kiểm soát báo cáo như trên.

  ghana-Các giám mục Ghana than thở về nạn phá thai trong giới trẻ vị thành niên dâng cao

“Bạn sẽ ngạc nhiên trước tỷ lệ nạo phá thai được thực hiện ngay cả với các trẻ em gái ở các trường trung học cơ sở”, Đức Cha Joseph Afrifah-Agyekum, là Giám Mục giáo phận Koforidua nói. “Tất cả mọi thứ được sử dụng để chấm dứt sự sống của thai nhi trong bụng mẹ.”

 

Ngài nói thêm:

 

“Nhận thức rằng Ghana đang ở trung tâm của cơn bão trong cuộc đấu tranh giữa hai nền văn hóa sự sống và văn hóa sự chết ở châu Phi, và nhận thấy nhu cầu cấp thiết cho Giáo Hội tại Ghana phải đứng dậy và thúc đẩy Tin Mừng sự sống, chống lại thứ văn hóa sự chết đang nổi lên ở nước ta, chúng tôi đã quyết định tổ chức hội nghị ủng hộ sự sống này”.

 

(Đặng Tự Do, VCN 26.07.2015)