Các Mối Phúc Thật của Đức Phanxicô

Trong lần gặp các người trẻ ở Paraguay, Đức Phanxicô nhắc họ nhớ đọc Các Mối Phúc Thật nhưng không nhắc đọc các Mối của ngài.

 

PopeFrancis.jpg  

 

 

«Cha đã chuẩn bị một bài diễn văn cho các con nhưng các bài diễn văn thì chán vậy cha nhờ giám mục của các con chuyển lại cho các con». Trong lần gặp các người trẻ Paraguay ở bờ sông Costanera, Đức Phanxicô đã để bài diễn văn qua một bên và mời họ để «tâm hồn được tự do».

 

Cũng như lần ngài viếng thăm Torino, Đức Phanxicô cũng nhắc các người trẻ hy sinh, «đi ngược dòng. Chương trình dự định của Chúa Giêsu luôn đi ngược dòng: Các con hãy đọc Các Mối Phúc Thật». Và trong bài diễn văn đã không được đọc của ngài, Đức Phanxicô đề nghị Các Mối Phúc Thật của ngài như sau:

 

«Phúc cho ai có lòng thương xót;

 

Phúc cho ai biết đặt mình vào địa vị người khác;

 

Phúc cho ai có thể ôm, có thể tha thứ. Tất cả chúng ta, một lúc nào đó, chúng ta đều có kinh nghiệm này. Tất cả chúng ta, một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy mình được tha thứ: thật là tuyệt diệu! Giống như mình được đi trở lại cuộc sống, có được một cơ hội mới. Không có gì đẹp hơn là có được cơ hội mới. Giống như cuộc sống bắt đầu lại;

 

Phúc cho ai mang một đời sống mới, có được cơ hội mới;

 

Phúc cho ai làm những điều này, đấu tranh cho những điều này. Chúng ta tất cả đều có cả ngàn chuyện sai lầm, các lầm lẫn;

 

Phúc cho ai có thể giúp người khác trong sai lầm, trong lầm lẫn của họ. Ai là bạn chân thành sẽ không bỏ người nào. Những người đó có tâm hồn trong sạch, những người thấy được xa hơn là những chuyện dối trá và vượt lên được các khó khăn;

 

Phúc cho ai đặc biệt thấy điểm tốt nơi người khác.»

 

(Marta An Nguyễn chuyển dịch, phanxico.vn 05.08.2015/ aleteia.org, Judikael Hirel, 2017-07-21)