Các nhà hoạt động tôn giáo phản đối Trung quốc kéo đổ các Thánh Giá

Các nhà hoạt động Kitô đã đến đại sứ quán Trung quốc ở Hoa Thịnh Đốn tuần này để phản đối việc kéo đổ những thánh giá của hàng trăm nhà thờ ở Trung quốc.

Rev. Patrick Mahoney, Giám đốc Liên hiệp Bảo vệ Kitô giáo (Christian Defense Coalition,) đã vác một thánh giá bằng gỗ lớn. Những người khác sử dụng loa bin để thể hiện lời kêu của mình cho tự do tôn giáo ở Trung quốc.

 

Các giới chức chính quyền tỉnh Chiết Giang của Trung quốc đã giật đổ thánh giá của hơn 400 nhà thờ kể từ đầu năm 2014. Họ nói rằng những thánh giá này vi phạm luật xây dựng.

 

Nhưng nhận xét từ bên ngoài cho rằng sự gia tăng của những cộng đồng Thiên chúa giáo đã làm cho đảng cộng sản cầm quyền Trung quốc lo sợ.

 China-Các nhà hoạt động tôn giáo phản đối Trung quốc kéo đổ các Thánh Giá2

China-Các nhà hoạt động tôn giáo phản đối Trung quốc kéo đổ các Thánh Giá

China-Các nhà hoạt động tôn giáo phản đối Trung quốc kéo đổ các Thánh Giá3

China-Các nhà hoạt động tôn giáo phản đối Trung quốc kéo đổ các Thánh Giá5

China-Các nhà hoạt động tôn giáo phản đối Trung quốc kéo đổ các Thánh Giá6

 

Jos. Tú Nạc, NMS