CĐ LCTX Hạt Tân Sơn Nhì: Chương trình Tông đồ bác ái Mùa Vọng tại Giáo điểm Đạ K’nàng, Tỉnh Lâm Đồng 16-17/12/2019

CĐ LCTX Hạt Tân Sơn Nhì: Chương trình Tông đồ bác ái Mùa Vọng tại Giáo điểm Đạ K’nàng, Huyện Đamrông , Tỉnh Lâm Đồng ngày 16-17/12/2019


Xin Click vào đây để xem thêm hình