Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình: các tôn giáo phải thoát khỏi ảnh hưởng nước ngoài

Ông Tập Cận Bình, người đứng đầu đảng cộng sản Trung quốc từ năm 2012, và là chủ tịch của Trung quốc từ năm 2013, ngày 20 tháng 5, nói rằng các tôn giáo ở Trung Quốc phải được độc lập, không ảnh hưởng nước ngoài.

Ông Tập Cận Bình, người đứng đầu đảng cộng sản Trung quốc từ năm 2012, và là chủ tịch của Trung quốc từ năm 2013, ngày 20 tháng 5, nói rằng các tôn giáo ở Trung Quốc phải được độc lập, không ảnh hưởng nước ngoài.

“Chúng ta phải quản lý những vấn đề tôn giáo theo quy định của pháp luật và tôn trọng triệt để nguyên tắc độc lập để các nhóm tôn giáo tiếp tục không ngừng theo phương thức riêng của chúng ta,” ông nói. “Những nỗ lực tích cực nên được thực hiện để kết hợp các tôn giáo theo xã hội thuộc xã hội chủ nghĩa.”
 
Từ năm 1957, chính phủ Trung quốc đã tìm cách kiểm soát đạo Công giáo thông qua Hiệp hội Công giáo Trung quốc yêu nước, hiệp hội này đã tự bổ nhiệm các giám mục. Tòa Thánh đã phê duyệt một số giám mục do Hiệp hội này bổ nhiệm, nhưng đã từ chối một số khác khác.
 
Cùng ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cầu nguyện cho tự do tôn giáo ở Trung quốc, và dâng lời cầu nguyện để người Công giáo Trung quốc “sống hiệp nhất tinh thần với hòn đá tảng Phêrô mà Giáo Hội đã được xây dựng trên đá này.”
 
Jos. Tú Nạc, NMS