Cội rễ khủng hoảng sinh thái theo “Laudato si’”

Bùi Chu, 30/07/2015 (gpbuichu.org) – Theo một bài viết đăng trên nhật báo Osservatore Romano ngày hôm nay cho biết ngay từ khi bắt đầu suy nghĩ đến nội dung thông điệp mới, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặc biệt chú ý đến việc phân tích vấn nạn về quyền lực và vì vậy ngài đã đọc lại tư tưởng của thần học gia Romano Guardini.
 
Bài viết cũng chỉ ra những chỗ trong bản văn thông điệp sử dụng thể loại phân tích này và cho thấy ở chương thứ ba ít được nêu ra những lời bình luận nên cần phải được cân nhắc nhiều hơn nữa.
 
Được biết, khi bàn luận về các triệu chứng, nhóm soạn thảo đã không thành công cho lắm để hiểu được điều mà Đức Thánh Cha chỉ ra một cách thực sự liên quan đến cốt lõi của vấn đề. Chính ngài đã đem cho họ một chìa khóa để đọc một cách rõ ràng khi khẳng định : « Mô tả những triệu chứng khủng khoảng hệ sinh thái chẳng có ích gì, nếu chúng ta không nhìn nhận chúng trong cội rễ nhân loại. Vẫn có một phương thức để hiểu cuộc sống và hoạt động con người khi đã chệch hướng và mâu thuẫn với thực tại đến nỗi có hại cho nhân loại » (Số 101). Cách chính xác, đằng sau những từ ngữ đó, Đức Giáo Hoàng bắt đầu triển khai sự phê bình của mình về quyền lực, đồng thời khẳng định rằng những tiến bộ công nghệ « mang cho những ai có kiến thức, và nhất là có quyền lực kinh tế được sử dụng, một tầm ảnh hưởng lớn lao trên toàn bộ nhân loại cũng như trên toàn thế giới » (Số 104).
 
Chính vì vậy, Đức Thánh Cha đã đặt một câu hỏi mà vẫn chưa có câu trả lời : « Những bàn tay nào có và có thể có nhiều quyền lực ? Thật là nguy cơ khủng khiếp khi nó nằm trong một phần nhỏ của nhân loại ».
 
Đinh Đoài