Con tưởng rằng con vững tin

John16, 25-33
Sau khi đọc và suy niệm bài Tin Mừng, tôi nghĩ ngay đến bài hát “Cho con vững tin” của nhạc sỹ Nguyễn Duy trong đó có câu như sau: “Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng khi đời sống nhẹ trôi êm đềm khắp đất trời là cả mùa xuân,… Nhưng khi đường đời gieo nguy khốn, khi đời gập tràn cơn giông tố con lo âu lạc bến xa bờ, con mới biết niềm tin con rỗng tuênh”.Quả vậy, ngay sau khi các môn đệ tuyên xưng niềm tin, Đức Giê-su nói cho các ông hay rằng các ông sẽ bỏ rơi Đấng mà các ông tin và đã xảy ra như vậy. Các môn đệ tin Thầy, yêu Thầy, nhưng đến như Phê-rô, vị tông đồ trưởng đã thề sống chết với Thầy, đã chứng kiến biết bao phép lạ Thầy làm, nhưng giờ đây đến gần đến núi Sọ thì lại chối thầy. Chẳng khác gì Phêrô, các môn đệ khác cũng “mỗi người một ngả và để Thầy cô độc một mình”(Ga16, 32).Còn tôi và bạn, chúng ta có như các môn đệ không? Đức tin của chúng ta thế nào, qua thử thách, qua cô đơn và đau khổ chưa?

Ngày nay khả năng chịu khó, chịu khổ của con người đang mất dần vì chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, chủ nghĩa thực dụng. Người ta tìm mọi cách để tránh né đau khổ, thậm chí đánh đổi cả đức tin. Họ muốn lên trời bằng con đường rộng rãi thênh chứ không theo con đường hẹp Chúa Giêsu đã đi. Làm gì có con đường nào khác vì chính Chúa Giê su đã nói: “Tất cả những ai muốn đến với Cha, phải đi qua Thầy” và “Thầy là đường, là sự Thật và là sự sống”. Con đường rộng rãi thênh thang là con đường dẫn tới diệt vong, còn đường hẹp thì dẫn đến sự sống vĩnh cửu.

Có thể chúng ta sẽ tự hỏi: con đường đó khó quá làm sao đi nổi? Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa đã nói với các môn đệ cũng như với mỗi chúng ta: “Trong Thầy anh em sẽ được bình an, còn trong thế gian anh em sẽ phải gian nan khốn khó”, “Anh em hãy can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian”. Hãy ký thác đường đời cho Chúa và Chúa, chính Chúa sẽ ra tay.

Lạy Chúa Giê su Phuc sinh, giữa cuộc đời đầy cạm bẫy, đầy những chông gai thử thách, xin Chúa hiện diện với chúng con và ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con trung thành theo Chúa đến cùng. Amen.

 

 
Tác giả bài viết: Nhóm suy niệm Lời Chúa