Di hài Thánh Padre Pio sẽ được tôn kính tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô lần đầu tiên

Theo mong ước của Đức Thánh Cha Phanxicô, di hài của Thánh Pio Pietrelcina, thường được gọi là Padre Pio, sẽ được trưng bày tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô lần đầu tiên. Thời gian tôn kính sẽ kéo dài từ ngày 8 đến 14 tháng 2, năm 2016, trong Năm Thánh Từ bi. 

the-incorrupt-body-of-padre-pio.jpg

 

Thông tin được loan tải từ Convent Sanctuary, website Thánh Pio. Di hài của ngài sẽ được trưng bày vảo thứ Tư Lễ Tro, ngày 10 Tháng 2. Toàn bộ thế giới sẽ được mời gọi để trở thành “nhà truyền giáo của lòng thương xót” vào ngày hôm đó.

 

Padre Pio có tiếng là người tôn xưng đức tin mạnh mẽ. Ngài biết Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II với tư cách cá nhân, những năm trước khi ngài trở thành Giáo hoàng. Những năm sau đó cũng chính Đức Thánh Giáo hoàng đã phong thánh cho Cha Pio trong một buổi lễ đông đúc tại Công trường Thánh Phêrô, vào ngày 16 Tháng 6 năm 2002.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố Năm Thánh Từ bi vào ngày kỷ niệm lần thứ hai với tư cách là Giáo hoàng, ngày 13 tháng 3. Tin tức sẽ được tường thuật trong buổi lễ sám hối tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Đó sẽ là một năm quan trọng đặc biệt đối với người Công giáo. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Giáo Hội phải “tái khám phá” lòng thương xót của Thiên Chúa trong thời gian đặc biệt này.

 

Jos. Tú Nạc, NMS