ĐTC tiếp các GM Argentina

Trong buổi tiếp kiến 29 GM Argentina sáng ngày 10-5-2019, ĐTC khuyến khích các vị làm việc để Argentina thực sự trở thành một quốc gia liên bang và ngài cũng cho biết năm nay không thể nói đến việc ngài trở về thăm quê hương Argentina.

Kết quả hình ảnh cho obispos de guatemala

Đây là nhóm thứ 2 trong 3 nhóm thuộc HĐGM Argentina, với tổng cộng 100 vị, về Roma hành hương trong những ngày này, thăm Tòa Thánh và trao đổi về tình hình Giáo Hội địa phương.

 Đức Cha Barba kể lại với giới báo chí

 Trong số các vị tham dự cuộc gặp gỡ dài 2 tiếng với ĐTC sáng thứ sáu vừa qua (10-5) có Đức Cha Oscar Ojea, Chủ tịch HĐGM. Đức Cha Gabriel Barba, GM giáo phận Gregorio de Laffere, kể lại với giới báo chí: ”ĐTC Phanxicô nói với chúng tôi rằng trong lịch sử Argentina, người ta đã là việc nhiều để kiến tạo một quốc gia liên bang, nhưng chúng ta vẫn còn xa với mục tiêu ấy, một nước thực sự là liên bang.. cần làm việc đi từ nền văn hóa gặp gỡ”.

 Vấn đề mục vụ tại Argentina

 Đức Cha Barba tiết lộ rằng trong cuộc gặp gỡ giữa các GM với ĐTC không hề nói gì về cuộc bầu cử ở Argentina, nhưng bàn về các thực tại mục vụ tại nước này và phần nào trên thế giới. Ngài cũng xin các GM củng cố nền kinh tế xã hội thị trường, và đề cao tấm gương của doanh nhân Enrique Shaw người Argentina, một vị Tôi Tớ Chúa đang được cứu xét án phong chân phước”.

 ĐTC tái khẳng định rằng chương trình năm nay của ngài đã dầy đặc và không thể có cuộc viếng thăm tại Argentina. Dầu sao đề tài này vẫn còn bỏ ngỏ, theo Đức Cha Barba. Đức cha cho biết ĐTC cũng nói với các GM về đề tài lạm dụng tính dục và cổ võ các vị gần gũi những người nghèo.

 Trong cuộc gặp gỡ ĐTC đã bày tỏ lòng biết ơn và rất quí chuộng vị tiền nhiệm của ngài, Đức Biển Đức 16, như một ”người can đảm đã đưa ra những biện pháp lớn trong Giáo Hội”.

 Đầu phiên họp, Đức cha Chủ tịch đã trao cho ĐTC một thư trình bày về thực trạng của mỗi giáo phận và suy tư của Giáo Hội địa phương về vấn đề công ăn việc làm và cuộc tranh luận về vấn đề luật cho phá thai ở Argentina.

 Lần chót các GM Argentina về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh (Visit ad limina) cách đây 10 năm (2009), lúc ấy ĐHY Jorge Bergoglio là Chủ tịch HĐGM. (Télam 10-5-2019)  

Trần Đức Anh OP

(VaticanNews 11.05.2019)