Đức Phanxicô có thể là giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Bắc Kinh và Matxcơva

Đức Phanxicô có thể là giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Bắc Kinh và Matxcơva. Ngày 25 tháng 5-2016, trong một buổi hội thảo ở Madrid (Tây Ban Nha) Đức Hồng y Jean-Louis Tauran đã cho biết như vậy.

pope-china.jpg

Theo thông tin của trang Religion Digital của Tây Ban Nha, Đức Hồng y Tauran, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Đối thoại Liên tôn đã cho rằng, giáo hoàng Argentina sẽ có thể là người thực hiện hai giấc mơ này của Đức Gioan-Phaolô II. Từ đầu triều giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô không ngừng đưa tay ra với Trung Quốc và với nước Nga.

phanxico.vn 27.05.2016/
cath.ch, Raphael Zbinden, 2016-05-26)