Đức Thánh Cha đã mời Đức Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo cùng ngài công bố thông điệp về môi sinh

Chính Đức Thánh Cha Phanxicô xác nhận ngài đã mời Đức Thượng Phụ Barthôlômêô, là Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo thành Constantinople cùng ngài công bố thông điệp mới về bảo vệ môi sinh vào ngày 18 tháng 6.

FrancisBartholomew-Đức Thánh Cha đã mời Đức Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo cùng ngài công bố thông điệp về môi sinh 

 Đây sẽ là một tài liệu đại kết, ủng hộ lập trường mạnh mẽ về môi trường của Đức Thượng Phụ Barthôlômêô, là Thượng Phụ Đại Kết Chính Thống Giáo thành Constantinople.

 

Tuy nhiên, Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Constantinople cho biết là Đức Thượng Phụ không thể đến dự được nên đã cử một vị Giám Mục thay ngài hiện diện với Đức Thánh Cha trong buổi công bố thông điệp có tên là “Laudato sí, sulla cura della casa comune” (Chúc tụng Chúa, về việc săn sóc căn nhà chung).

 

Đức Thánh Cha đã đưa ra lời xác nhận trên trong bài nói chuyện hôm thứ Sáu 12 tháng Sáu với các linh mục thế giới đang nhóm họp tại Rôma từ 10 đến 14 tháng Sáu. Cuộc họp này do Phong trào canh tân trong Thánh Linh (ICCRS) và Huynh đoàn Công Giáo (Catholic Fraternity) tổ chức, và có chủ đề là: “Được kêu gọi nên thánh để tái truyền giảng Tin Mừng. Tập hợp, hòa giải, biến đổi, củng cố, sai đi thi hành công tác tái truyền giảng Tin Mừng”.

 

Cùng hiện diện với Đức Thánh Cha và vị Giám Mục đại diện cho Đức Thượng Phụ Barthôlômêô trong buổi công bố thông điệp về môi sinh còn có một nhà khoa học. Nhà khoa học này là một người vô thần.

 

(Nguyễn Việt Nam, VCN 12.06.2015)