Nhà thờ Công giáo thứ 2 được khánh thành Abu Dhabi

Đức Hồng y Pietro Parolin, Quôc Vụ khanh Tòa Thánh, đã du hành đến Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi ngài cung hiến ngôi nhà thờ Công giáo thứ hai của Abu Dhabi.

Ngôi nhà thờ này sẽ chăm sóc mục vụ cho các công nhân nhập cư Công giáo ở quốc gia Hồi giáo này.

 

“Chúng tôi cảm ơn các nhà lãnh đạo đã cung cấp một môi trường hấp dẫn, nơi mà các Kitô hữu cảm thấy được chấp nhận và có thể sống với đặc trưng riêng của mình và thực thi niềm tin tôn giáo của mình,” Giám mục Paul Hinder, đại diện Tông tòa của Southern Arabia phát biểu.

CardParolin-AbuDhabi-Nhà thờ Công giáo thứ 2 được khánh thành Abu Dhabi

CardParolin-AbuDhabi-1.jpg

CardParolin-AbuDhabi-2.jpg

CardParolin-AbuDhabi-4.jpg

CardParolin-AbuDhabi-5.jpg

 

Jos. Tú Nạc, NMS