Đức Thánh Cha giảng tĩnh tâm cho 1.000 linh mục quốc tế

ROMA. Chiều thứ sáu, 12-6-2015, ĐTC đã gặp gỡ 1 ngàn LM quốc tế tham dự cuộc tĩnh tâm tại Đền Thờ Thánh Gioan Laterano, chia sẻ và trả lời những câu hỏi do một số LM nêu lên.

PopeFrancis-13Jun2015-2.jpg

 

Ngài nói bằng tiếng Tây Ban Nha và qua hệ thống thông dịch trực tiếp, các LM thuộc các ngôn ngữ khác cũng có thể theo dõi dễ dàng.

 

 Trong số nhiều điều được trình bày, ĐTC cảnh giác các LM đừng trở thành công chức hay một ”nhân viên của tòa thị chính”, hay một tổ chức phi chính phủ (ONG), hành động thiếu tình thương. Ngài nhắc nhở các LM về việc giảng thuyết, đừng giảng luân lý, đừng coi bài giảng như một bài học giáo lý hay một bài thuyết trình. Hãy chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng. ĐTC nói:

 

 ”Anh em đừng làm cho dân trung thành với Chúa phải sợ hãi, đừng làm họ sợ hãi, đừng mất thời giờ, hãy nói với họ về Chúa Giêsu, về niềm vui của một niềm tin ăn rễ sâu nơi Chúa Giêsu…

 

 ĐTC cũng cảnh giác các LM đừng hành động như những chủ nhân của ơn thánh, thay vì là những người phân phát ơn thánh, hãy cộng tác với giáo dân và đừng có thái độ giáo sĩ trị. Ngài nói: ”Khi anh em ngồi tòa giải tội, đừng sợ tha thứ nhiều quá”.

 

 Trong phần giải đáp thắc mắc, ĐTC trả lời câu hỏi của 1 LM về hiện tượng nhiều thánh đường trống rỗng, việc thực hành đạo giảm sút. Ngài cõ việc sống chứng tá Phúc Âm và tránh thái độ chiêu dụ tín đồ.

 

 Đáp một câu hỏi khác, ĐTC nói đến phong trào đại kết bằng máu, các Giáo hội Kitô cùng bị bách hại chung. Ngài đề cao quan hệ tốt đẹp giữa Công Giáo và nhiều Giáo hội Chính Thống và cho biết Giáo hội Công giáo sẵn sàng nhượng bộ về cùng với các Giáo Hội Chính Thống tiến đến quyết định cùng cử hành lễ Phục Sinh vào một ngày chung.

 

 Sau bài nói chuyện và trả lời câu hỏi trong 2 tiếng đồng hồ, ĐTC đã chủ sự thánh lễ đồng tế với các LM cũng tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano (SD 13-6-2015)

 

 (G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 13.06.2015)