Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp Video cho Ecuador, Bolivia và Paraguay

VATICAN. Đức Thánh Cha muốn đến giữa nhân dân 3 nước Ecuador, Bolivia và Paraguay, chia sẻ lo âu, biểu lộ lòng quí mến và gần gũi với họ.

 

Trên đây là nội dung sứ điệp Video đã được gửi đến nhân dân 3 nước mà ngài sắp viếng thăm từ ngày 6 đến 12-7 tới đây và được Phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến hôm 27-6-2015 tại Vatican. Đức Thánh Cha cũng nói rằng:

 

– “Tôi muốn là chứng nhân về niềm vui Phúc Âm và mang sự dịu hiền, tình thương của Thiên Chúa là Cha chúng ta, nhất là cho các con cái túng thiếu nhất của Chúa, cho những người già, bệnh nhân, tù nhân, người nghèo, và những người là nạn nhân của nền văn hóa gạt bỏ. Tình yêu của Chúa Cha rất từ bi giúp chúng ta khám phá vô biên khuôn mặt của Con Chúa là Đức Giêsu nơi mỗi người anh chị em, nơi tha nhân. Chỉ cần đến gần và trở nên người thân cận của họ, như Chúa Giêsu đã nói với nhà luật sĩ trẻ hỏi Người: “Ai là người thân cận của tôi? Hãy làm điều mà người Samaritano nhân lành đã làm, hãy đi và làm như thế, hãy tiến lại gần, và đừng đi sang bên kia đường”.

 

Trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng cầu xin Chúa cho các tín hữu Ecuador, Bolivia và Paraguay được kiên trì trong đức tin, được ngọn lửa tình yêu, lòng bác ái, và kiên vững trong niềm hy vọng không bao giờ làm ta thất vọng. Và ngài kết luận rằng:

 

– “Tôi xin anh chị em hiệp nguyện với tôi để việc loan báo Tin Mừng đi tới những miền ngoại biên xa xăm nhất và tiếp tục làm cho những giá trị của Nước Thiên Chúa trở thành men của trái đất, cả trong những ngày của chúng ta.” (SD 27-6-2015)

 

(Vatican 27-6-2015)

 

G. Trần Đức Anh OP