Đức Thánh Cha Phanxicô là Giáo hoàng thứ ba đã cầu nguyện trước Khăn Liệm Thánh

Sáng Chúa Nhật, 21 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trước Khăn Liệm Thánh trong chuyến thăm mục vụ Turin, miền Bắc Ý Đại Lợi.

Sáng Chúa Nhật, 21 tháng 6, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trước Khăn Liệm Thánh trong chuyến thăm mục vụ Turin, miền Bắc Ý Đại Lợi.  

 

Sau khi cầu nguyện trước khi liệm, và cử hành Thánh Thể, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với các tù nhân tại trại giam Ferrante Aporti, đặt theo tên của một nhà giáo dục và nhà thần học Ý Đại Lợi thế kỷ 19.

 

Ngài đã gặp những người đau bệnh và tàn tật tại một nhà thờ, và giới trẻ tại một công trường ở địa phương.

 

Đức Thánh Cha Phanxicô là vị Giáo hoàng thứ ba đã cầu nguyện trước Khăn Liệm.

 

Jos. Tú Nạc, NMS