Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến đoàn Hiệp sĩ Lao động Italia

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 20-6-2015 dành cho 150 thành viên Liên đoàn quốc gia các Hiệp sĩ Lao Động Italia, Đức Thánh Cha tái lên án nạn thất nghiệp giới trẻ.

 

Hiệp sĩ Lao động là những người nổi bật trong giới chủ xí nghiệp và kinh tế, được Tổng thống Italia tưởng thưởng Huân công quốc gia vì đã góp phần kiến tạo công ăn việc làm và làm tăng trưởng giá trị các sản phẩm Italia trên thế giới.

 

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói đến tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay trong một bối cảnh xã hội với những chênh lệch và nạn thất nhiệp, nhất là nơi người trẻ. Ngài gọi tình trạng thất nghiệp này của người trẻ là một triệu chứng cho thấy có những gì bất ổn trầm trọng, mà người ta không thể chỉ qui trách cho những nguyên nhân trên bình diện hoàn cầu và quốc tế.

 

Đức Thánh Cha nhắc lại một điều mà giáo huấn xã hội Công Giáo liên tục nhấn mạnh, đó là tiêu chuẩn căn bản, theo đó con người ở trung tâm sự phát triển, và bao lâu còn có những người nam nữ thụ động hoặc ở ngoài lề, thì công ích không thể được coi là đã hoàn toàn đạt được.

 

Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến mà Liên đoàn toàn quốc các Hiệp sĩ lao động Italia đang làm nổi bật, đó là ngoài vai trò xã hội của lao động, còn có chiều kích luân lý đạo đức nữa. Thực vậy, chỉ khi nào ăn rễ trong công lý và tôn trọng luật pháp, thì nền kinh tế mới góp phần vào sự phát triển đích thực, không gạt cá nhân và các dân tộc ra ngoài lề, tránh được nạn tham ô và bất lương, cũng như không lơ là với việc bảo vệ môi trường tự nhiên. (SD 20-6-2015)

 

(Vatican 20.6.2015)

 

G. Trần Đức Anh OP