Đức Thánh Cha thành lập Uỷ ban Truyền thông Vatican

WHĐ (02.05.2015) – Hôm thứ Năm 30-04, Phòng Báo chí Toà Thánh loan báo: Ngày 23-04-2015Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập một Uỷ ban mới gồm 5 người, với tên gọi “Uỷ ban Truyền thông Vatican”.

Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã thúc đẩy việc cải tổ ngành truyền thông của Toà Thánh, vốn được chờ đợi từ lâu; và việc thành lập Uỷ ban mới nhằm tiết kiệm tài chính, phối hợp tốt hơn để hoạt động hiệu quả hơn đối với các cơ quan truyền thông của Toà Thánh: Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội, Phòng Báo Chí Toà Thánh, Đài phát thanh Vatican, nhật báo L’Osservatore Romano, Ban Thông tin Vatican (VIS), Trung tâm Truyền hình Vatican (CTV), trang web chính thức của Toà Thánh www.vatican.va, Cổng thông tin điện tử news.va, Hãng tin Fides, Nhà xuất bản Vatican và Nhà in Vatican.

Trong khoá họp gần đây nhất, từ ngày 13 đến 15 tháng Tư 2015, Hội đồng Hồng y Tư vấn (NhómC9) cũng đã xem xét bản tường trình cuối cùng của Uỷ ban nghiên cứu việc cải tổ ngành truyền thông của Vatican sau bảy tháng làm việc.

Uỷ ban mới sẽ nghiên cứu tính khả thi của các đề nghị từ bản tường trình của Ủy ban nghiên cứu việc cải tổ ngành truyền thông của Vatican. Uỷ ban nghiên cứu này gồm 10 chuyên gia và các vị phụ trách các cơ quan truyền thông của Vatican đã làm việc dưới sự điều hành của ChristopherPatten (người Anh). Và trong số này chỉ có hai người được bổ nhiệm vào Uỷ ban mới do Đức ôngDario Edoardo Viganò, giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican, làm chủ tịch. Đó là: Đức ông Paul Tighe (người Ái Nhĩ Lan), thư ký Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội, và Đức ông Lucio Adrian Ruiz (người Argentina), phụ trách Văn phòng Internet của Vatican.

Sự vắng mặt của đại diện Đài phát thanh Vatican cho chúng ta nghĩ rằng trong tương lai hình ảnh và Internet sẽ được quan tâm nhiều hơn. L’Osservatore Romano, nhật báo chính thức của ToàThánh, có thể không chịu ảnh hưởng nhiều trong cuộc cải tổ này.

Giáo dân duy nhất trong Uỷ ban Truyền thông Vatican mới thành lập là Tiến sĩ Paolo Nusiner, Tổng giám đốc nhật báo Avvenire của Hội đồng giám mục Italia. Cuối cùng, cũng nên nhắc đến sự góp mặt của linh mục dòng Tên Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí La Civiltà Cattolica, một khuôn mặt hay xuất hiện trong giới truyền thông tại Vatican từ khi vị hồng y dòng Tên Bergoglio được bầu làm giáo hoàng.

 

Huy Hoàng
Nguồn: WHĐ