Giải phóng con tim chúng ta để chào đón Thiên Chúa

Đức Thánh Cha nhận xét cay đắng rằng quá thường khi chúng ta nghe người ta nói về những Kitô hữu đi lễ ngày Chúa Nhật nhưng sau đó hành xử như những người ngoại đạo, gây tai tiếng nơi những người khác. Nhưng Đức Thánh Cha đặt ra câu hỏi chúng ta nên đón nhận Chúa vào lòng chúng ta như thế nào? Bằng cách giải phóng mình khỏi tất cả các tiếng ồn và những đam mê không đến từ Thiên Chúa và bằng cách loại bỏ tất cả những điều gây bất an trong tâm trí chúng ta…

Giải phóng con tim chúng ta để chào đón Thiên Chúa

Giải phóng con tim chúng ta để chào đón Thiên Chúa

Kitô hữu phải học biết cách tự giải phóng mình khỏi “tiếng ồn ào và những đam mê thế gian” để có thể nhận được ân sủng của Thiên Chúa trong trái tim mình. Đó là trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta hôm thứ Hai 15 tháng Sáu.

Trình bày những suy tư trên lá thư thứ hai của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Côrintô, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Ngài cách nhưng không và chúng ta phải sẵn sàng, ngay bây giờ, để đón nhận được hồng ân của Ngài. Chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn chúng ta ngõ hầu chúng ta không “đón nhận ân sủng của Thiên Chúa một cách vô ích”. Chúng ta lắng nghe lời Chúa để chúng ta có thể tiếp đón Lời Ngài, chứ không phải là gây ra những tai tiếng bởi hành vi phản-Kitô của chúng ta.

Đức Thánh Cha nhận xét cay đắng rằng quá thường khi chúng ta nghe người ta nói về những Kitô hữu đi lễ ngày Chúa Nhật nhưng sau đó hành xử như những người ngoại đạo, gây tai tiếng nơi những người khác. Nhưng Đức Thánh Cha đặt ra câu hỏi chúng ta nên đón nhận Chúa vào lòng chúng ta như thế nào? Bằng cách giải phóng mình khỏi tất cả các tiếng ồn và những đam mê không đến từ Thiên Chúa và bằng cách loại bỏ tất cả những điều gây bất an trong tâm trí chúng ta. Đức Thánh Cha nói trong Phúc Âm theo Thánh Matthêu, Chúa Giêsu đã giải thích với chúng ta phải làm thế nào để lật nhào não trạng “mắt đền mắt” của chúng ta và sẵn sàng đưa nốt má bên kia cho những người có hành vi sai trái với chúng ta.

Để giải phóng khỏi những đam mê của thế gian, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, chúng ta phải có một trái tim khiêm tốn khước từ tất cả các cuộc xung đột và những trận chiến. Đây là tiếng ồn của thế giới ngoại giáo và tiếng ồn của ma quỷ, nhưng trái tim của chúng ta phải có hòa bình nếu chúng ta muốn làm chứng cho đức tin của mình mà không cần gây ra những tai tiếng hay những lời chỉ trích. Trở lại với những lời của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chúng ta phải giữ con tim mình sẵn sàng cho Thiên Chúa qua tất cả “những chịu đựng, ưu phiền, khó khăn, gian truân, đánh đập, bắt bớ, ngược đãi, vất vả, canh thức, và chay tịnh”.

Làm thế nào chúng ta có thể có thể làm được những điều này, Đức Thánh Cha nêu câu hỏi? Như Thánh Tông Đồ Phaolô giải thích, đó là thông qua “sự khiết tịnh, kiến thức, sự nhẫn nại, và lòng nhân ái”, và bằng cách duy trì một tinh thần thánh thiện. Đức Giáo Hoàng kết luận rằng khiêm tốn lòng tốt và sự kiên nhẫn là những dấu chỉ của những người dán mắt nhìn vào Thiên Chúa và mở rộng trái tim ra với Ngài.

Đặng Tự Do, VCN