Giám mục VN lo sợ luật mới sẽ tăng thêm những hạn chế về tôn giáo

Theo tường thuật của Thông tấn AsiaNews, các Giám mục Công giáo ở Việt Nam lo ngại rằng pháp chế mới được dự kiến về “đức tin và tôn giáo” được thiết đặt để “gây trở ngại sâu sắc đến những vấn đề tôn giáo.”


 

Theo tường thuật của Thông tấn AsiaNews, các Giám mục Công giáo ở Việt Nam lo ngại rằng pháp chế mới được dự kiến về  “đức tin và tôn giáo” được thiết đặt để “gây trở ngại sâu sắc đến những vấn đề tôn giáo.”

 

Chính phủ đã đưa ra bước bất thường việc gửi dự thảo luật tới hàng giáo phẩm Công Giáo để lấy ý kiến của họ. Nhưng một số giám mục xuê xoa cho rằng động thái này như là một nỗ lực để “biểu hiện dân chủ.” Nhưng trong thực tế, luật mới này sẽ mở rộng quyền kiểm soát của chính phủ đối với các sứ vụ tôn giáo.

 

Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, giáo phận Kontum, nói rằng dự thảo luật này vi phạm cả Hiến pháp Việt Nam lẫn Tuyên ngôn Nhân quyền. Ngài lập luận rằng nó hết sứ phi lý vì một chính phủ của“những người vô thần” lại thiết đặt những tiêu chuẩn cho đức tin tôn giáo.