Giáo Hội sắp có thêm một số vị thánh và chân phước

VATICAN-PAQUES-PAPE-20130331_AP_AlessandraTarantinoVATICAN. Hôm 5.5.2015 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi hội kiến riêng với Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh.

Trong buổi hội kiến, ĐTC đã thông qua hồ sơ phong thánh cho Chân Phước Michele Giuseppe Serra, linh mục dòng Anh Em Hèn mọn, sinh tại Petra (Tây Ban Nha) vào ngày 24.11.1713, qua đời tại Monterrey (Mỹ) vào ngày 28.8.1784.

Ngoài ra, ĐTC ủy quyền cho Bộ công bố các sắc chỉ liên quan đến:

 • Một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Chân Phước Vincenzo Grossi, linh mục triều và là Đấng Sáng Lập dòng Figlie dell’Oratorio, sinh tại Pizzighettone (Ý) ngày 9.3.1845 và qua đời tại Vicobellignano (Ý) ngày 7.11.1917.
 • Một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Nữ Chân Phước Maria Isabella Salvat Romero, bề trên tổng quyền của các nữ tu dòng Compagnia della Croce, sinh tại Madrid (Tây Ban Nha) vào 20.2.1926, và qua đời tại Sevilla (Tây Ban Nha) 31.10.1998.
 • Một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Đấng Đáng Kính, Vị Tôi Tớ Chúa Giacomo Abbondo, linh mục triều, sinh tại Salomino (Ý) vào ngày 27.8.1720 và qua đời tại Tronzano (Ý) ngày 9.2.1788.
 • Việc tử đạo của Vị Tôi Tớ Chúa Mario Borzaga, linh mục dòng Thừa Sai Oblati của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm và Paolo Thoj Xyooj, giáo lý viên, tử đạo vì đức tin tại Lào vào tháng 4.1960.
 • Nhân đức anh hùng của Vị Tôi Tớ Chúa Giacinto Vera, Giám Mục Montevideo, sinh ngày 3.7.1813, qua đời ngày 6.5.1881 tại Uruguay.
 • Nhân đức anh hùng của Vị Tôi Tớ Chúa Antonio Antié, linh mục dòng Anh Em Hèn Mọn, sinh tại Prvic-Sepurine (Croatia) ngày 16.4.1893, qua đời tại Zagabria (Croatia) ngày 4.3.1965.
 • Nhân đức anh hùng của Vị Nữ Tôi Tớ Chúa Giulia Colbert tại Falletti di Barolo, giáo dân, góa phụ và đấng sáng lập Dòng Nữ Tử Đức Giêsu Mục Tử Nhân Lành, sinh tại Maulèvrire (Pháp) ngày 26.7.1786 và qua đời ở Torino (Ý) ngày 19.1.1864.
 • Nhân đức anh hùng của Vị Tôi Tớ Chúa Bridiga Maria Postorino, sáng lập dòng Nữ Tử Đức Mẹ Vô Nhiễm, sinh tại Catona, Calabria (Ý) vào 19.11.1865 và qua đời tại Frascati (Ý) vào 30.3.1960.
 • Nhân đức anh hùng của Nữ Tôi Tớ Chúa Raffaela Martínez-Cavavate Ballesteros, nữ đan tu dòng Cappuccine của thánh Clara, sinh tại Maracena (Tây Ban Nha) ngày 31.3.1915 và qua đời tại Chauchina (Tây Ban Nha) vào 29.5.1991.
 • Nhân đức anh hùng của Vị Tôi Tớ Chúa Sergio Bernardini, giáo dân, sinh tại Sassoguidano (Ý) ngày 20.5.1882, và qua đời tại Verica (Ý) vào 12.10.1966.
 • Nhân đức anh hùng Nữ Tôi Tớ Chúa Domenica Bedonni, giáo dân, góa phụ, sinh tại Verica (Ý) ngày 12.4.1889, qua đời tại Modena (Ý) ngày 27.2.1971.

 

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

(theo Radio Vatican)