Cáo phó: Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi – Giám mục tiên khởi GP Phan Thiết

Văn Phòng Tòa Giám Mục Phan Thiết vừa báo tin Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, nguyên Giám mục tiên khởi giáo phận Phan Thiết đã qua đời tại Tòa Giám Mục Phan Thiết vào lúc 15h15 chiều hôm nay.

Đức Cha Nicolas sinh ngày 01/05/1927 tại Vĩnh Hội, Sài Gòn. Được gửi sang Đại Chủng Viện Issy les Moulineaux ở Pháp để hoàn tất chương trình thần học vào năm 1950, ngài chịu chức linh mục ngày 25/06/1953 tại nhà thờ Đức Bà Paris. Về lại Việt Nam, cha Nicolas giảng dậy tại Đại Chủng Viện cho đến năm 1961. Sau đó cho đến năm 1974, ngài lần lượt được bổ nhiệm làm cha xứ của Gò Vấp và Tân Định.

Ngày 01 tháng Bảy 1974, Tòa Thánh Bổ nhiệm ngài làm giám mục phụ tá Sài Gòn. Lễ tấn phong giám mục được cử hành tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào ngày 11/08/1974.

Ngày 19 tháng Ba 1975, Đức Cha Nicolas được bổ nhiệm làm Giám mục giám quản Tông Tòa Phan Thiết trong vòng hơn bốn năm. Đến ngày 06/12/1979, ngài chính thức được bổ nhiệm làm Giám mục Chính Tòa Phan Thiết.

Trong thời gian Tổng Giáo phận Sài Gòn trống tòa do Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình nghỉ hưu vì lý do tuổi tác, ngày 10/08/1993, Đức Cha Nicolas được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giám quản Tông Tòa Sài Gòn cho đến ngày 01/04/1998, ngày nhậm chức Tổng Giám mục Sài Gòn của Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Đến năm 2005, Tòa Thánh chấp nhận cho ngài được nghỉ hưu theo Giáo Luật quy định.

Thánh lễ an táng Đức Cha Nicolas sẽ được Văn Phòng Tòa Giám mục Phan Thiết thông báo cụ thể sau.