HĐGM Angola yêu cầu Chính phủ trong sáng trong các giao thương với Trung Quốc

LUANDA: Các GM Angola kêu gọi chính quyền trong sáng hơn trong các lợi nhuận của việc buôn bán với Trung Quốc để tránh nạn đầu tư.

 

HĐGM Angola đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo do Ủy ban Công Lý và Hòa Bình công bố những ngày vừa qua. Trong số các đề nghị do các GM đưa ra, có sự cần thiết nghiên cứu và hiểu biết luật lệ môi sinh từ phía mọi tác nhân mục vụ, trên mọi bình diện, và việc phổ biến sự hiểu biết này một cách rộng rãi để tất cả mọi người hiểu biết các nguy cơ của nạn ô nhiễm môi trường sinh sống như biển khơi suy thoái, việc sử dụng đất đai không thích hợp, và ô nhiễm các nguồn nước trong những vùng khai thác quặng mỏ vv… Nhất là hiểu biết các hệ lụy của nạn ô nhiễm đối với sức khỏe và phẩm chất cuộc sống của dân chúng.

 

Ngoài ra, đứng trước nạn bạo hành trong gia đình, Ủy ban Công Lý và Hòa Bình cũng phát động chiến dịch bài trừ nạn bạo hành trong gia đình, bằng cách phổ biến luật chống nạn bào hành giữa các nhóm và phong trào hiệp hội tông đồ, cũng như trong các trường học, đồng thời thăng tiến các tổ chức bảo vệ pháp luật cho các nạn nhân.

 

Nhân dịp Năm Thánh Thương Xót sẽ bắt đầu vào tháng 12, HĐGM Angola cũng thăng tiến chiến dịch hòa giải quốc gia, bằng cách chú ý nhiều hơn tới các tù nhân, các người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, người di cư và các nhóm yếu đuối dễ bị tổn thương khác.

 

Sau cùng, Ủy ban Công Lý và Hòa Bình Angola mời gọi các luật sư công giáo và các người thiện nguyện, trợ giúp pháp luật cho những người bị thiệt thòi nhất, hay có vấn đề với pháp luật. (FIDES 18-7-2015).

 

(Vatican 21.7.2015)

 

Linh Tiến Khải