Hình Gia đình cầu nguyện Núi Đức Mẹ cầu cho các Gia đình 10 – 17/7/2015

Buổi đọc kinh được hiệp dâng vào tối thứ Sáu ngày 10 – 17/7/2015 tại Núi Đức Mẹ Nhà thờ Huyện Sỹ số 1 Tôn Thất Tùng – Q.1 – Sài Gòn.

Xem trực tuyến các buổi cầu nguyện được cập nhật và cùng hiệp thông cầu nguyện tại Website http://huyha.net/category/truc-tuyen/
Kính mời quý Ông bà và các bạn tham dự.

Xin Click vào đây để xem hình