Họp báo công bố Tông huấn về Môi sinh

Hôm nay 18 tháng Sáu năm 2015, lúc 11h, Tòa Thánh đã mở cuộc họp báo để công bố tông huấn Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô (Chúc tụng Chúa, lạy Chúa của con). Phần giới thiệu của tông huấn nói về việc gìn giữ ngôi nhà chung, là trái đất này.
 
Chủ tọa buổi họp báo là Đức Hồng Y Peter Kodwo Appiah Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình; Đức cha Pergame Jean Zizioulas, đại diện Đức Thượng phụ đại kết Constantinople; giáo sư John Schellnhuber, sáng lập viên và là giám đốc viện nghiên cứu về những tác động biến đổi khí hậu (Postdam, Đức); nữ tiến sĩ Carolyn Woo, tổng giám đốc và chủ tịch hiệp hội trợ giúp của công giáo, nguyên khoa trưởng trường thương mại Mendoza, thuộc đại học Đức Bà (Hoa Kỳ).
 
Đối mặt với khủng hoảng sinh thái hiện nay, Đức Phanxicô muốn tạo sự lưu tâm đến vấn đề môi sinh và những hậu quả của nói đối với những người nghèo nhất.
 
Bản tông huấn này được chờ đợi không chỉ nơi những người công giáo, mà nơi tất cả mọi người. Nó là một lời kêu gọi cả gia đình nhân loại phải cứu lấy ngôi nhà chung.
 
Tông huấn gồm 6 chương. 16 số đầu trình bày nét tổng quát hướng độc giả đi vào những vấn đề lớn của con người trong tương quan với thế giới vì một tương lai của những thế hệ hậu sinh.
 
Đức Thánh Cha đi vào chương I từ số 17 đến số 61, khi nói về thực trạng của ngôi nhà chung. Chương này có 20 số với 7 vấn đề lớn: ô nhiễm, suy thoái môi sinh, bất công…
 
Trong chương II (62-100), ngài nói về sự sáng tạo vũ trụ và thế giới là Tin mừng cho nhân loại. Chỉ có đức tin mới có thể giúp con người nhìn ra vũ trụ này do một Đấng Toàn năng tạo ra. Niềm tin đó đã được mạc khải bởi Thiên Chúa và sáng tạo được nhìn nhận thế nào trong Con của Ngài. Cũng có 7 chủ đề chính ở chương này.
 
Chương III nói về khủng hoảng môi sinh và nhu cầu canh tân của con người. Điều này được nói từ số 101 đến 136. Chương này đề cập đến ba vấn đề với ba số la mã.
 
Chương IV có các số 137 đến 162, trình bày một nền môi sinh học mang tính toàn diện trong đời sống con người. Đọc chương này chúng ta sẽ nhận thấy 5 điểm chính yếu mà Đức Thánh Cha muốn triển khai.
 
Chương V trình bày những định hướng và việc làm đòi hỏi con người phải thi hành ngay, có 5 nét nổi bật từ số 163 đến 201 trong chương này.
 
Chương VI là chương cuối cùng chỉ có 13 số (202-246), nhưng có 9 điểm, đó là lời kết luận mang tính giáo dục ở mọi môi trường để môi sinh được tốt hơn và một linh đạo môi sinh. Vì thế, tông huấn đã kết thúc với hai lời kinh cầu nguyện cho trái đất của chúng ta và lời kinh của ki-tô giáo cùng với sự sáng tạo.
 
Đây là Tông huấn đầu tiên do chính tay Đức Phanxicô viết. Bản văn được viết ra sau đi đã lắng nghe các chuyên gia và các nhà khoa học, cùng với sự cộng tác của Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hòa bình.
 
Tông huấn được hoàn tất ngày 24 tháng 5 năm 2015, dịp Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm thứ ba triều đại giáo hoàng của ngài. 
 
Minh Sáng