Kitô hữu Nepal cầu nguyện cho Tân Hiến Pháp mau thành hình

KATHMANDU: Trong suốt Tuần Thánh vừa qua, kitô hữu Nepal đã sốt sắng cầu nguyện cho tân Hiến pháp quốc gia mau thành hình.

Từ Chúa Nhật Lễ Lá, kitô hữu Nepal đã tham dự các buổi rước nến đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Lalitpur để cầu nguyện cho việc soạn thảo được thành công tốt đẹp.           Từ hơn một năm nay, Quốc hội Nepal thảo luận bản thảo Hiến Pháp mới theo tinh thần đời, nhưng bảo đảm tự do tôn giáo và tôn trọng quyền diễn tả niềm tin của tín hữu mọi tôn giáo. Chiến dịch cầu nguyện này cũng được tín hữu các tôn giáo khác nhiệt liệt ủng hộ. ĐC Paul Simick, Giám quảnTông Tòa Nepal, cho biết các giới chức chính trị đang vất vả tìm ra một giải pháp cho các tranh cãi và ý kiến khác nhau. Tuy Giáo Hội Công Giáo chỉ chiếm 0,5% tổng số dân đa số theo Ấn giáo, nhưng cũng có ảnh hưởng tinh thần lớn.

 

Việc phê chuẩn tân hiến pháp đáng lý đã phải kết thúc hồi năm 2012, nhưng đã bị dời lại nhiều lần vì các bất đồng ý kiến liên quan tới các đề tài như liên bang, hệ thống bầu cử và pháp luật, hình thức của chính quyền.

 

Từ năm 2013, quốc hội đang thảo luận bản dự thảo mới, nhưng cho tới tháng giêng năm nay, vẫn chưa đạt được một thoả thuận.

 

Sự bất ổn chính trị và kinh tế khiến cho các phong trào phò quân chủ có ảnh hưởng mạnh, và họ tìm mọi cách để ngăn chặn việc cải đạo và ảnh hưởng của các tôn giáo khác sau khi chế độ quân chủ cáo chung. (SD 04-42015)

 

 

Linh Tiến Khải