Lectio Divina Lễ Chúa Ba Ngôi

Đọc hiểu: Bài đọc 1 diễn tả về một Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Độ và Người không ngừng trải rộng lòng yêu thương tốt lành của Ngài trước mắt nhân loại. Bài đọc 2 minh họa về một Thiên Chúa là Đấng luôn gần gũi với chúng ta, đến nỗi Ngài ban cho chúng ta quyền được gọi Ngài là “Abba”, nghĩa là “Cha”. Bài Tin Mừng tóm tắt sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, đảm bảo cho chúng ta sự hiện diện vĩnh hằng của Ngài nếu như chúng ta tuân giữ tất cả những điều răn, nhất là huấn lệnh yêu thương của Ngài, vì chỉ có Ngài là Thiên Chúa tình yêu!

Suy niệm: Mỗi Chúa Nhật, chúng ta đều tuyên xưng đức tin của mình vào Thiên Chúa Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng Chúa Nhật này chúng ta tuyên xưng cách đặc biệt hơn về niềm tin vào Chúa Ba Ngôi để neo chặt cuộc đời chúng ta vào một Thiên Chúa duy nhất. Điều này có nghĩa là chúng ta nuôi dưỡng Thần Khí tình yêu, chính là Thần Khí đã liên kết các Ngài (Cha, Con và Thánh Thần) nên Một. Mối liên hệ hiện nay của tôi đối với chính bản thân và đối với Chúa đang ở trong tình trạng như thế nào?

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha, Chúa luôn hoạt động mỗi ngày để cứu chúng con thoát khỏi sự hủy hoại bản thân. Chúa không ngừng sáng tạo và tái tạo chúng con, để chúng con được hưởng sự sống tràn đầy như những người con của Chúa. Xin hãy giúp chúng con biết luôn kiên định tin tưởng vào Chúa, vững vàng hy vọng và đừng bao giờ xa lìa tình yêu của Ngài. Amen.

Hành động: Tuân giữ các điều răn của Chúa mà yêu thương lẫn nhau. Đưa ra tất cả những cách thức giúp đỡ cần thiết cho những người anh chị em đang gặp các vấn đề khó khăn.

Nguồn: Daily Gospel
Chuyển ngữ: ĐCV Bùi Chu

– See more at: http://gpbuichu.org/news/SUY-NIEM/Lectio-Divina-Le-Chua-Ba-Ngoi-1162.html#sthash.9OGC9vgd.dpuf