Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên

Đền thờ tâm hồn

 
 
Thứ Sáu Tuần VIII Thường Niên
Lời Chúa: 

 Mc 11,11-26

(Khi nghe dân chúng hoan hô), 11 Chúa Giêsu vào thành Giê-rusalem, lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt quan sát mọi sự, và lúc trời đã xế chiều, Người ra về Bêtania cùng với nhóm mười hai. 12 Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bêtania, Người thấy đói. 13Và khi thấy ở đàng xa có một cây vả nhiều lá, Người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người chỉ thấy có lá thôi, vì không phải là mùa có trái. 14 Người phán bảo cây vả rằng: “Cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa”. Và các môn đệ đã nghe Người nói.

15 Các ngài đến Giêrusalem. Và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xô đổ bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. 16 Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. 17 Người dạy bảo họ: “Nào chẳng có lời chép rằng: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dận tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp”. 18 Điều đó đến tai các trưởng tế và luật sĩ, họ liền tìm cách giết Người, vì họ sợ Người, bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của Người. 19 Chiều đến, Người ra khỏi thành.

20 Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ.21 Phêrô nhớ lại và thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, hãy coi, cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi”. 22 Chúa Giêsu đáp: “Hãy tin vào Thiên Chúa. 23 Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia: ‘Hãy dời đi và gieo mình xuống biển’, mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì người ấy sẽ được như ý. 24 Vì vậy Thầy bảo các con: Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó. 25 Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để Cha các con trên trời cũng tha cho các con. 26 Nếu các con không tha thứ, thì Cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con”.

(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

“Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Các ngươi hãy tin vào Thiên Chúa” (x. Mc 11,17.22)

 Suy niệm: 

* Đặt trong sơ đồ chung của Phúc Âm Maccô: Các bài Phúc Âm từ hôm nay đến hết tuần IX (tức là Mc 11,1–13,37) tường thuật cuộc đối đầu quyết liệt giữa Chúa Giêsu với các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái.

A- Phân tích (Hạt giống…)

1. Liền trước đoạn này là đoạn Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem một cách long trọng. Sau khi vào thành, nơi đầu tiên Chúa Giêsu đến là Đền thờ Giêrusalem, Ngài rảo mắt nhìn một lượt, rồi lui về Bêtania.

2. Đoạn này tường thuật những chuyện xảy ra ngày hôm sau:

a/ Chuyện rủa cây vả: cây vả là hình ảnh của dân Do Thái. Cách sống đạo của họ bề ngoài tốt đẹp như là một cây lá xanh, nhưng thực chất không có tinh thần thờ phượng Thiên Chúa đích thực.

b/ Cụ thể của lối sống đạo đó là sinh hoạt ở nơi đền thờ: một mặt người ta chỉ lo buôn bán lễ vật mà không quan tâm tới thi hành ý Thiên Chúa, mặt khác là kỳ thị không cho người ngoại vào Đền thờ. Như thế, việc thờ phượng Thiên Chúa đã bị làm lệch lạc: “Nhà Ta là nhà cầu nguyện cho muôn dân, thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp.” Qua hành động đánh đuổi những người buôn bán, Chúa Giêsu muốn thanh tẩy việc thờ phượng.

c/ Sau đó các môn đệ thấy cây vả hôm qua đã bị héo khô. Họ hỏi Chúa Giêsu, và nhân đó Ngài dậy cho họ một bài học về sức mạnh của đức tin: nếu ai có đức tin thì chẳng những có thể khiến một cây vả tươi trở thành khô héo, mà còn làm được những điều trọng đại hơn nữa, chẳng hạn như chuyển núi dời non.

B- Suy gẫm (…nẩy mầm)

1. Tâm hồn tôi là Đền thờ của Thiên Chúa. Nếu như hôm nay Chúa Giêsu vào đó và “đưa mắt quan sát mọi sự,” Ngài sẽ thấy gì? Có những gì khiến Ngài không hài lòng? Ngài sẽ nổi giận đánh đuổi và lật đổ những gì?

2. Phải chăng tâm hồn tôi cũng như cây vả trong đoạn Tin Mừng này: nếu chỉ nhìn tôi đọc kinh dự lễ, người ta tưởng tôi đạo đức sốt sắng lắm. Nhưng nếu nhìn vào tận đáy lòng tôi, người ta sẽ thấy đó chỉ là một cái cây khô héo?

3. “Khi các con cầu nguyện, nếu có điều gì bất thuận với ai các con hãy tha thứ.” Chúa đang nói với tôi đó, tôi hãy mau mắn làm theo Lời Chúa dạy.

4. “Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn trộm cướp!” Các Thượng tế và Kinh sư nghe vậy thì tìm cách giết Chúa Giêsu (Mc 11,17-18).

Các thượng tế và các kinh sư cứ muốn bắt bẻ Chúa Giêsu.

Con người đứng trước Thiên Chúa cứ muốn bắt bẻ hạ bệ Người.

Trong cuộc sống hằng ngày, cũng có lúc tôi muốn bắt bẻ Chúa, để bắt bí Ngài, để hạ bệ Ngài hầu được an toàn làm điều mình thích.

Lạy Chúa, xin tha thứ và xin cho con biết đón nhận Ngài.

(Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu vô bờ bến. Chúa đã tác tạo chúng con nên giống Chúa, để được hiệp thông trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa còn trở thành tấm bánh để trở thành Máu Thịt nuôi dưỡng chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin giúp chúng con biết học nơi Chúa để chúng con cũng biết yêu đời yêu người với tình yêu quảng đại trao ban.

Lạy Chúa là tình yêu. Chúa cũng muốn chúng con trổ sinh hoa trái yêu thương trong đời sống bác ái, vị tha, trong đời sống ngay thẳng thật thà. Xin Chúa thanh tẩy trí lòng chúng con khỏi những thói đời gian tham, lọc lừa, những kiêu căng ích kỷ để chúng con xứng đáng là hoạ ảnh của Chúa giữa thế gian. Xin giúp chúng con biết phản ánh dung nhan hiền lành và khiêm nhường của Chúa qua nếp sống thánh thiện và yêu thương của chúng con. Xin cho nhịp bước chúng con đi luôn để lại cho đời màu xanh của yêu thương và hạnh phúc.

Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi tội lỗi để chúng con mãi xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị và luôn phản ánh nét đẹp của Chúa qua đời sống của chúng con. Amen.

(Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)