Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Ba Tuần IX Thường Niên

THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Mc 12,13-17

 

Lời Chúa:

“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mc 12,17).

Câu chuyện minh hoạ:

Vua Henri VIII nước Anh đã kết hôn hợp thức với bà Catherine dAragon, nhưng ông xin Toà Thánh Rôma huỷ bỏ cuộc hôn nhân đó. Tòa Thánh đã từ chối. Henri liền tự mình giải quyết vấn đề và tái kết hôn. Thế là ông ta ra lệnh cho bạn bè và các chức sắc ký vào một văn bản tuyên bố đồng ý nhìn nhận hành động của ông là đúng đắn. Nhiều bạn bè của More đã ký vào, nếu không sẽ bị bắt giam và xử tội tạo phản theo luật nhà nước. More vẫn khăng khăng từ chối. Ngài bị giằng co giữa hai bổn phận: Một đối với Chúa, một đối với Tổ quốc. Khi chúng xung đột nhau, thì More không còn chọn lựa nào ngoài sự trung tín với luật Chúa.

Suy niệm:

Người biệt phái và Pharisêu luôn giữ luật Chúa theo hình thức bên ngoài nên thường bị Chúa Giêsu chỉnh sửa và lên án gay gắt vì sự cố chấp của họ.

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Người biệt phái và Pharisêu liên kết với nhóm Hêrôđê tìm cách gài bẫy Chúa Giêsu, để có thể tố cáo chống lại Người: “có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?” Nhưng Người không mắc bẫy của họ, mà còn giúp họ ý thức bổn phận sống “tốt đạo, đẹp đời”, vừa tôn trọng thế quyền lại vừa tôn trọng thần quyền bằng câu trả lời: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết giữ luật Chúa trong môi trường xã hội con đang sống, để qua cuộc sống tốt bên ngoài xã hội, con làm chứng cho Chúa nơi trần gian này. Amen.

Têrêsa Mai An