Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Ba Tuần XII Thường Niên

THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Mt 7,6.12-14

 

Lời Chúa:

“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong” (Mt 7,13)

Câu chuyện minh họa:

Cecil Northcott trong quyển “Chúa hiển hiện đời nay” thuật lại một cuộc thảo luận trong một trại hè dành cho thanh thiếu niên đại diện nhiều nước trên thế giới: “Một đêm mưa khi các trại sinh thảo luận về những phương cách khác nhau làm sao nói cho người khác biết về Chúa Cứu Thế. Người ta hỏi một nữ trại sinh Phi châu: “Maria, ở xứ cô thì cô làm thế nào?” Maria trả lời: “Chúng tôi không có hội truyền giáo, cũng không phát truyền đơn giảng đạo. Chúng tôi chỉ sai một hoặc hai gia đình tín đồ đến sống, làm việc trong làng. Khi dân làng thấy cuộc sống Kitô như thế nào, họ đều muốn trở thành Kitô hữu.” Cuối cùng chỉ có một lý luận chinh phục được tất cả mọi người đó là đời sống Kitô.

Suy niệm:

Giáo hội thời nay cũng như mọi thời đều đòi hỏi những nhân chứng sống động qua đời sống người Kitô hữu. Có những nhà hùng biện giải thích thật thu hút nhưng những gì đọng lại nơi họ không được bao nhiêu. Chúa Giêsu đã dùng cả cuộc đời của Ngài để chứng minh cho những gì Ngài rao giảng. Và bằng chứng thiết thực nhất là qua cái chết và phục sinh của Ngài. Những ai bước theo Ngài cũng không thể ra khỏi con đường ấy, con đường hẹp dẫn đến sự sống. Cửa hẹp mà Chúa đòi hỏi là sự hoán cải, từ bỏ mình, sống tinh thần tám mối phúc, tuân giữ luật Chúa… Đó là những hành trang cần thiết đưa chúng ta vào cõi vinh quang.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy canh tân chúng con trong tình yêu mến Chúa, để chúng con không cảm thấy theo Chúa phải đi trên con đường hẹp là một gánh nặng, nhưng đó là hạnh phúc cho chúng con.

Têrêsa Mai An