Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên

THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Thánh Giacôbê tông đồ

Mt 20,20-28

 

Lời Chúa:

“Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?”(Mt 20,22).

Câu chuyện minh họa:

Thời xuân thu, Ngô vương chuẩn bị đánh phạt nước Sở. Ông ta nói:

  –  “Ai dám ngăn cản, thì xử tử lập tức!”

Quan theo hầu Ngô vương có một đứa con trai tuổi còn nhỏ, nó muốn khuyên Ngô vương bỏ ý định đánh phạt nước Sở, nhưng không dám tiến vào cung. Thế là sáng sớm mỗi ngày cầm cái cung da, đi đến sau vườn hoa chơi, đi đã ba ngày, cuối cùng cũng gặp được Ngô vương.

Ngô vương nói:

  –  “Thằng nhỏ, tại sao sáng nào cũng để cho áo quần ướt như thế?”

Đứa bé nói:

 –  “Đại vương, ở trong vườn có một cây, trên cành cây có một con ve sầu đang hể hả đắc ý kêu inh ỏi, nhưng lại không nghĩ rằng có con bọ ngựa đang ẩn sau lưng chuẩn bị vồ nó; nhưng con bọ ngựa ấy cũng không nghĩ rằng có một con chim vành khuyên ở một bên đang muốn mổ nó; mà con vành khuyên thì cũng không ngờ rằng tôi cầm cây cung da đang ngắm nó chính xác! Đại vương, tất cả chúng nó chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, nhưng không nhìn thấy cái hại ở sau lưng, điều này rất là nguy hiểm ạ!”

Ngô vương nói:

–  “Rất có lí!”

Thế là tránh được chuyện đánh phạt nước Sở.

Suy niệm:

Ai cũng muốn cho mình được hưởng cái lợi trước mắt mà không thấy những cái hại theo sau. Hai người con ông Dêbêđê chẳng hiểu gì khi xin Chúa cho được ngồi bên tả, bên hữu Ngài. Các ông chỉ nhắm đến lợi ích ngay trước mắt, chứ không nghĩ đến sự sống đời đời. Tuy các ông chưa biết điều Chúa đưa ra như thế nào, các ông vẫn chấp nhận vì các ông không hiểu gì. Đó có lẽ cũng là điều mà Chúa muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta khi cầu nguyện. Chúa biết rõ nhu cầu của chúng ta khi chúng ta chưa cầu xin. Vì thế, muốn được Chúa nhậm lời, chúng ta cần kết hợp với Chúa nhiều hơn để hiểu Người muốn gì nơi chúng ta; lúc đó, chúng ta biết mình cần xin gì.

Lạy Chúa, xin cho con hiểu được ý Chúa khi con chìm sâu trong cầu nguyện, để con thực thi mỗi ngày trong cuộc sống.

Têrêsa Mai An