Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần IX Thường Niên

THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN

Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo

Mc 12, 35-37

 

Lời Chúa:

“Sao các kinh sư lại  nói Đấng Kitô là con vua Đavít?” (Mc 12,35).

Câu chuyện minh hoạ:

Nằm nghĩ dưới bóng cây táo, chợt cơn gió thoảng đung đưa làm rớt quả táo chín đỏ. Newton tự hỏi: “Ồ, sao quả táo không bay lên mà lại rơi xuống?” khám phá thú vị này đã làm tiền đề cho những suy nghĩ về định luật trọng lực của Newton.

Suy niệm:

Bài Tin Mừng thánh Maccô thuật lại một cuộc chất vấn của Chúa Giêsu: “sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít” (Mc 12,35). Tác giả không xác định rõ Chúa hỏi ai, nhóm người nào, nhưng ở cuối đoạn Ngài mới cho biết là đám người đông đảo lắng nghe Chúa giảng cách thích thú.

“Sao các kinh sư  lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít?”, tức là Chúa đề cập đến tước hiệu mà các kinh sư gán cho Ngài là “Con Vua Đavít”. Nhưng Chúa Giêsu không thích xưng mình bằng tước hiệu này, vì nó dễ làm cho người ta quan niệm về Đấng Kitô theo kiểu chính trị.

Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống nhiều người thường gán cho con nhiều “tước hiệu”, nhưng đừng bao giờ để con tỏ ra thái độ thích “tước hiệu” cao trọng ấy mà quên đi chính bản thân con. Amen.

Têrêsa Mai An