Tân chân phước linh mục người Pháp Cestac

Giáo Hội Pháp có thêm một chân phước, đó là cha Louis-Edourd Cestac (1801-1868). Ngài là linh mục giáo phận Bayonne và là đấng sáng lập Cộng đoàn các Nữ tỳ Mẹ Maria và các Nữ tu Barnardine.
 

Thánh lễ phong chân phước diễn ra vào lúc 16h Chúa nhật 31 tháng 5 năm 2015 tại nhà thờ chính tòa Thánh Maria Bayonne, do Đức Hồng Y Angenlo Amato, tổng trưởng bộ phong thánh chủ sự, qua lời mời của đức cha Marc Aillet, giám mục giáo phận Bayonne và bề trên của các Nữ tỳ Đức Maria.
 
Khoảng 2000 tín hữu đã tham dự thánh lễ trong bầu khí vinh mừng và sốt sắng để kính nhớ vị mục tử tốt lành, cha Cestac. Ngài đóng góp nhiều công sức cho việc tông đồ, việc bác ái cho trẻ em trong vùng trong lúc xã hội thời đó còn rất khó khăn.
 
Giáo phận Bayonne nằm ở phía Tây nam nước Pháp, giáp ranh với Tây Ban Nha. Giáo phận hiện có 660871 giáo dân, 292 linh mục và 8 phó tế vĩnh viễn.
 
Minh Sáng