Tổng thống Bolivia: “kẻ thù chính” là Giáo hội Công giáo

Năm 2009, trong diễn đàn Xã hội Thế giới ở Ba Tây, Tổng thống Evo Morales của Bolivia nói với Thế giới rằng Giáo Hội Công Giáo tại Bolivia là “kẻ thù chính” của những cuộc cải cách chính phủ của ông, hy vọng sẽ thực hiện ở trong nước, và rằng Giáo Hội cần phải được thay thế.

 

 EvoMorales-Tổng thống Bolivia kẻ thù chính là Giáo hội Công giáo 

 

 

Gọi Giáo hội Công giáo là “kẻ thù chính” của mình, Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng đã phát biểu trong một cuộc họp của tổ chức cánh tả rằng “ở Bolivia kẻ thù mới đã xuất hiện, không chỉ bây giờ trong các phương tiện truyền thông cánh hữu mà còn trong các nhóm của Giáo hội Công giáo, các nhà lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo là kẻ thù của việc chuyển đổi hòa bình.” Ông nói thêm, “tôi muốn nói với bạn những gì mà lúc nào tôi cũng nghe thét lên: ‘Một thế giới khác là có thể,’ tôi muốn nói với các bạn một đức tin, một tôn giáo khác, một giáo hội khác cũng có thể, thưa anh chị em.”

 

Jos. Tú Nạc, NMS