Trung Quốc: Lễ tấn phong giám mục công khai đầu tiên kể từ năm 2012

 WHĐ (02.08.2015) – Ngày lễ Thánh Gioan Vianney sắp tới, 04-08-2015, tại Trung Quốc sẽ diễn ra lễ tấn phong giám mục công khai đầu tiên kể từ năm 2012.

Cha Giuse Trương Ngân Lâm, 44 tuổi, sẽ được tấn phong giám mục giáo phận An Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), với sự phê chuẩn của Đức giáo hoàng. Đây là lễ phong chức giám mục công khai đầu tiên tại Trung Quốc kể từ ba năm qua và sau khi Vatican và Trung Quốc nối lại đàm phán vào tháng Sáu năm 2014. Cha Trương Ngân Lâm cũng là giám mục Trung Quốc đầu tiên được tấn phong công khai trong triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô.

Lễ tấn phong ban đầu dự định tổ chức vào ngày 29 tháng Bảy, nhưng sau đó giáo phận quyết định dời lại vào ngày 04 tháng Tám, lễ kính Thánh Gioan Vianney, bổn mạng các linh mục.

Cha Trương Ngân Lâm cho biết: “Chúng tôi đã mời nhiều giám mục, nhưng chúng tôi không biết vị nào có thể tham dự và vị nào sẽ chủ sự lễ phong chức”. Ít nhất phải có ba giám mục trong lễ tấn phong giám mục, và trong trường hợp của Trung Quốc, ít nhất phải có một trong các giám mục hiện diện được Toà Thánh chấp thuận.

Lễ tấn phong giám mục gần đây nhất tại Trung Quốc diễn ra ngày 07-07-2012, khi cha Tađêô Mã Đạt Khâm đã được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Thượng Hải. Tuy nhiên, ngay sau lễ phong chức, Đức giám mục Mã Đạt Khâm đã tuyên bố rút khỏi Hội Công giáo Yêu Nước do chính phủ kiểm soát, nên ngài đã bị quản thúc ở Chủng viện Xà Sơn tại Thượng Hải cho đến nay.

Tại Trung Quốc, việc đề nghị các ứng viên lên chức giám mục hầu hết đều do Hội đồng Giám mục – gồm các giám mục được chính phủ công nhận. Tuy nhiên, nhiều ứng viên đã được Đức giáo hoàng phê chuẩn trước và đa số cử tri cũng ủng hộ quyết định của Toà Thánh, mặc dù nhà cầm quyền thường tìm cách can thiệp vào tiến trình tuyển chọn ứng viên. Hội đồng tuyển chọn ứng viên giám mục không chỉ gồm có các linh mục mà có cả các nữ tu, chủng sinh và các nhà lãnh đạo, trong đó một nửa số này là giáo dân.

Cha Trương Ngân Lâm đã được chọn làm ứng viên giám mục trong cuộc bầu chọn ngày 28-04-2015.

(Nguồn: WHĐ)