Văn bản Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ

 WGPSG — Vào cuối Khoá Thường huấn Linh mục năm 2015, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã chính thức công bố Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Đính kèm dưới đây là văn bản Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ này.