Do Thái giáo với dự án “phục hồi tình bạn” để xây dựng lại Nhà thờ Công giáo Tabgha ở Israel

Xây dựng lại ngôi nhà thờ Tabgha từ đống tro tàn là một dự án mang tính đoàn kết hỗ trợ do các Giáo sĩ Do Thái khởi xướng và được gọi là dự án “Phục hồi Tình bạn”.

 Do Thái giáo với dự án phục hồi tình bạn để xây dựng lại Nhà thờ Công giáo Tabgha ở Israel

Dự án này nhằm mục đích gây quỹ để xây dựng lại Nhà thờ mà vào cuối tháng sáu vừa qua đã bị cháy rụi do một nhóm Do Thái cực đoan đốt phá. Ngôi nhà thờTabhga nằm cạnh bờ biển Galilee, nơi tương truyền Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá nuôi năm ngàn người ăn no nê.

 

Tại khu vực nhà thờ Tabgha là trung tâm cuộc việc gặp gỡ, tình bạn hữu, nơi mà các tu sĩ gặp gỡ các tín hữu và các tôn giáo khác.

 

Tại đây có sự hiện diện của các tu sĩ Dòng Biển Đức cai quản Nhà thờ và các tu sĩ ở đây có lòng tôn trọng đối với Do Thái giáo. “Phục hồi tình bạn” là dự án mà các giáo sĩ Do Thái đứng tổ chức nhằm xóa đi sự thù hận, xây dựng lại tình bạn giữa Do Thái giáo và Kitô giáo.

 

(GNsP 02.08.2015/ vatican radio)