ĐTC Phanxicô phê chuẩn phong thánh ông bà Louis và Zelie Martin, cha mẹ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Sáng nay, thứ bảy 27-6, giáo hoàng Phanxicô đã phê chuẩn quyết định phong thánh cho ông bà Louis và Zelie Martin, cha mẹ của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu thành Lisieux.

 

Hai người sẽ là cặp vợ chồng đầu tiên được phong thánh cùng nhau, do bởi ‘chứng tá đặc biệt của hai vị cho đường thiêng liêng của vợ chồng và gia đình,’ theo lời hồng y Angelo Amato. Và trưởng thánh bộ phong thánh, khi trình bày cuộc đời hai người với Đức Thánh Cha, cũng nói rằng, đời sống của hai vị ‘tác động tích cực đến bối cảnh lịch sử của mình qua chứng tá cho Tin Mừng canh tân mặt địa cầu.’ Đồng thời hồng y còn nhấn mạnh, ‘đời sống đức tin mẫu mực, sự hết mình vì các giá trị lý tưởng nhưng luôn thực tế, và sự chú tâm không ngừng dành cho người nghèo, của hai vị.’
 

Ông Louis Martin (1823–1894) và bà Zelie Guerin (1831–1877) có phúc được 9 người con, 4 người mất khi còn nhỏ. 5 người con gái còn lại đều đi tu, trong đó có thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
 

Quyết định ngày hôm nay, cũng phê chuẩn phong thánh cho linh mục người Ý, chân phước Vincenzo Grossi, và nữ tu người Tây Ban Nha, chân phước Maria thuộc dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
 

J.B Thái Hòa

Nguồn tin: Phanxico