Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm các thành viên của Giáo triều Rôma

WHĐ (14.04.2015) – Ngày 13.04.2015, Toà thánh Vatican công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm các vị Tân hồng y được ngài vinh thăng Hồng y trong Công nghị Hồng y ngày 14.02.2015 làm thành viên của các cơ quan trong Giáo triều Rôma như sau:

1) Hội đồng Hồng y và Giám mục thuộc Ban Quan hệ với các quốc gia (Bộ Ngoại giao), thuộc Phủ Quốc vụ khanh:

Hồng y Dominique Mamberti, Chủ tịch Tối cao Pháp viện Toà Thánh;

2) Bộ Giáo lý Đức tin:

Hồng y Ricardo Blazquez Perez, Tổng giám mục Valladolid (Tây Ban Nha);

3) Bộ Các Giáo hội Đông phương:

các Hồng y: Berhaneyesus Demerew Souraphiel, Tổng giám mục Addis Ababa (Ethiopia); Edoardo Menichelli, Tổng giám mục Ancona-Osimo (Italia);

4) Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích:

Hồng y Dominique Mamberti, Chủ tịch Tối cao Pháp viện Toà Thánh;

5) Bộ Tuyên thánh:

Hồng y Dominique Mamberti, Chủ tịch Tối cao Pháp viện Toà Thánh;

6) Bộ Truyền giáo:

các Hồng y: John Atcherley Dew, Tổng giám mục Wellington (New Zealand); Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội (Việt Nam); Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, Tổng giám mục Bangkok (Thái Lan); Arlindo Gomes Furtado, Giám mục Santiago de Cabo Verde (Cape Verde); Soane Patita Paini Mafi, Giám mục Tonga (Tonga);

7) Bộ Giáo sĩ:

các Hồng y: Manuel José Macário do Nascimento Clemente, Thượng phụ Lisbon (Bồ Đào Nha); Alberto Suarez Inda, Tổng giám mục Morelia (Mexico);

8) Bộ lo về Đời sống thánh hiến và các Hiệp hội đời sống tông đồ (Bộ Tu sĩ):

các Hồng y: Charles Maung Bo, Tổng giám mục Yangon (Myanmar); Daniel Fernando Sturla Berhouet, Tổng giám mục Montevideo (Uruguay);

9) Bộ Giáo dục Công giáo:

Hồng y José Luis Lacunza Maestrojuan, Giám mục David (Panama);

10) Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo:

Hồng y John Atcherley Dew, Tổng giám mục Wellington (New Zealand);

11) Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình:

các Hồng y: Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội (Việt Nam); Alberto Suarez Inda, Tổng giám mục Morelia (Mexico);

12) Hội đồng Toà Thánh Cor Unum:

các Hồng y: Francesco Montenegro, Tổng giám mục Agrigento (Italia); Arlindo Gomes Furtado, Giám mục Santiago de Cabo Verde (Cape Verde); Soane Patita Paini Mafi, Giám mục Tonga (Tonga);

13) Hội đồng Toà Thánh về Mục vụ cho người di dân và lưu động:

các Hồng y: Berhaneyesus Demerew Souraphiel, Tổng giám mục Addis Ababa (Ethiopia); Francesco Montenegro, Tổng giám mục Agrigento (Italia);

14) Hội đồng Toà Thánh về Mục vụ cho nhân viên y tế:

Hồng y Edoardo Menichelli, Tổng giám mục Ancona-Osimo (Italia);

15) Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa:

các Hồng y: Charles Maung Bo, Tổng giám mục Yangon (Myanmar); Ricardo Blazquez Perez, Tổng giám mục Valladolid (Tây Ban Nha); José Luis Lacunza Maestrojuan, Giám mục David (Panama);

16) Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội:

các Hồng y: Manuel José Macário do Nascimento Clemente, Thượng phụ Lisbon (Bồ Đào Nha); Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, Tổng giám mục Bangkok (Thái Lan);

17) Hội đồng Toà Thánh về Tân Phúc Âm hoá:

Hồng y Daniel Fernando Sturla Berhouet, Tổng giám mục Montevideo (Uruguay).

Nguồn: Bollettino

Huy Hoàng

(Nguồn: WHĐ)