Giám mục Hervé Giraud: “Đức Phanxicô có cặp mắt nhìn trời và đôi chân đạp đất”

Giám mục Hervé Giraud, Tòa tổng giám mục Sens-Auxerre và giám chức của hội Truyền giáo Pháp trả lời phỏng vấn về Thông điệp Chúc tụng Chúa của Đức Phanxicô công bố hôm nay, 18-6-2015

150617_FAITH_pope.jpg

 

“Đây là tài liệu quan trọng sẽ đánh dấu lâu dài không những cho triều giáo hoàng Phanxicô nhưng cả cho Giáo hội và ngay cả đối với một số người. Tài liệu này cần được đọc, được đào sâu, được nghiên cứu để dùng huấn luyện cho các tín hữu Kitô.

 

Thông điệp này chứa đựng rất nhiều điểm. Đối với tôi, đây là đà mới trong giáo huấn xã hội của Giáo hội, không phải chỉ trong lãnh vực môi sinh, nhưng vừa là môi sinh vừa là huyền nhiệm. Phải thấm nhuần tinh thần huyền nhiệm để cứu căn nhà chung. Đoạn Thánh Kinh đến trong đầu tôi khi đọc thông điệp là đoạn “tất cả đã được tạo dựng bởi Ngài và cho Ngài (thư gởi tín hữu Côlôxê). Tất cả được tạo dựng bởi Chúa Kitô và cho Chúa Kitô. Nội dung thông điệp gần như ở trong tinh thần của Thánh Irênê. Bao gồm tất cả, tổng hợp tất cả mọi sự trong Chúa Kitô, mọi sự trên trời cũng như dưới thế, mọi sự của hiện tại cũng như trong tương lai. Tôi có cảm tưởng như giáo hoàng có cặp mắt nhìn trời và đôi chân đạp đất. Quả đất của chúng ta nhìn từ tương lai.

 

Có một cái gì có tính cách tổng hợp trong thông điệp này. Chữ “toàn bộ” trở đi trở lại rất nhiều trong thông điệp: môi sinh toàn bộ, đào tạo toàn bộ, hoán cải toàn bộ. Thông điệp Chúc tụng Chúa là một thông điệp toàn bộ: nó nắm tổng thể những gì làm nên cuộc sống và cho cuộc sống. Có một từ ngữ khác cũng được lặp lại chín lần, “tất cả được nối kết”. Thật thú vị khi thấy ước muốn này của Đức Giáo hoàng, nối kết con người, Thiên Chúa, tạo dựng. Hiệp nhất là một chủ đề theo tinh thần Thánh I-Nhã, tổng hợp tất cả mọi sự trong Chúa cũng là tinh thần của thánh Irênê. Bởi vì tất cả đều được nối kết, môi sinh cũng nối kết với việc quan tâm đến nạn nghèo khổ. Môi sinh nằm trong quan tâm hàng đầu đối với những người nghèo.

 

Và nhất là thông điệp được viết không phải chỉ cho Giáo hội, với tất cả các kết quả khoa học tốt nhất, với tất cả những người có thiện chí.

 

Hình thức và nội dung đi song song với nhau, vì mọi người phải có một cuộc hoán cải với môi sinh, ngài bắt đầu bằng chính ngài để viết cho tất cả mọi người. Thông điệp đã được viết với những bàn tay trên khắp hoàn vũ. Đức Phanxicô đã thu thập những gì tốt nhất ở khắp nơi và toàn bộ thông điệp được chính tay ngài viết, theo tầm nhìn của ngài.

 

Thông điệp có cùng một lúc các tư tưởng lớn cho thế giới bên ngoài và những ý tưởng nhỏ cho cuộc sống hàng ngày. Nó rất cụ thể với rất nhiều ví dụ như: rác thải loại, phương tiện di chuyển công cộng… Đức Phanxicô mời gọi xét mình và bước qua hành động. Ngài muốn mọi người tham dự vào việc làm mới lại môi sinh này. Nhưng không đánh mất nhãn quan cùng đích trong Chúa. Đức Phanxicô nói rõ ràng: Nếu chúng ta không nhìn cùng đích trong Chúa, chúng ta đã thiếu một cái gì.

 

Thông điệp bảo chứng rất nhiều điểm chú giải Thánh Kinh về quan hệ với thiên nhiên, việc làm, với tha nhân, với thời gian. Và vì thế đã làm cho thông điệp trở nên… toàn bộ.”

(Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn 18.06.2015/ lavie.fr, Mahaut Herrmann, 2015-6-18)