Giáo Hội phát động chiến dịch ngăn ngừa bạo lực và tội phạm

SANTO DOMINGO: ĐC Gregorio Nicanor Penha Rodriquez, Chủ tịch HĐGM cộng hòa Dominicana, kêu gọi hoạt động ngăn ngừa nạn bạo lực và tội pham gia tăng trong nước.

 

ĐC ghi nhận rằng chính quyền cũng đã có các hoạt động trong chiều hướng này, nhưng thường chỉ can thiệp sau khi tai nạn đã xảy ra. Trái lại, theo ĐC, nếu chính quyền đưa ra các biện pháp phòng ngừa cụ thể với sự can thiệp của cảnh sát và quân đội, thì các tổ chức tội phạm sẽ không có đất hoạt động.

 

ĐC thấy cần phối hợp các chương trình và các hoạt động giáo dục người trẻ ngay trong các trường học, các nhóm, các đoàn thể, gia đình và xã hội dân sự, thì có thể tránh được điều dữ này.

 

Nhiều thành phần xã hội khác cũng đã xin chính quyền can thiệp để chặn đứng nạn tội phạm và bạo lực lan tràn và gia tăng trong nước, nhất là giữa giới trẻ.

 

Ngày 26 tháng 7 vừa qua, tổng thống Cộng hoà Dominicana đã tham dự một đại hội quốc tế của tổ chức Hệ thống hội nhập Trung Mỹ, và trình bầy về nạn bạo lực và tội phạm ở Trung Mỹ, và yêu cầu các nước toàn vùng cùng nhau làm việc để đương đầu một cách hữu hiệu với các vấn đề bạo lực và bất an ninh. (SD 30-7-2015)

 

(Vatican 31/07/2015)

 

Linh Tiến Khải