Giáo xứ Gò Mây: Tân tòng đón nhận bí tích Khai Tâm

 “Thiên Chúa luôn gieo vào lòng chúng ta những hạt giống tốt lành, để rồi từ đó chúng ta ra đi gieo mầm giống tình yêu ấy và những nhân đức thánh thiện đến cho mọi người.”Cha sở Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc, đã nhắn nhủ như trên khi cử hành Thánh lễ đồng tế ban bí tích Khai Tâm cho 51 tân tòng vào lúc 18g00 ngày 13-10-2016, tại giáo xứ Gò Mây, hạt Tân Sơn Nhì.

Đồng tế với cha sở, có cha phó Gioan Bt. Nguyễn Thanh Tịnh, và cha Vinhsơn Phạm Văn Công, cha Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng, cha Antôn Lê Văn Thi, thuộc Hội Thừa Sai Việt Nam.

Mở đầu là nghi thức tiếp nhận ở cuối nhà thờ, sau đó rước đoàn rước đã tiến vào nhà thờ bắt đầu dâng Thánh lễ.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha sở đã chất vấn tân tòng, là hôm nay ta đến nhà thờ này lãnh nhận bí tích Khai Tâm, vậy thì do ta chọn Chúa hay Chúa chọn ta. Sau khi đã nghe các tân tòng đáp lại lời chấp vấn đó cha nói, mặc dầu Thiên Chúa chọn ta nhưng chúng ta không thể làm tôi của cải trên trần gian này hơn Thiên Chúa. Cha đã kể ra những câu chuyện trong cuộc sống mà những gia đình đã có lòng tin vào Chúa. Cha nhắn nhủ: “Thiên Chúa luôn gieo vào lòng chúng ta những hạt giống tốt lành, để rồi từ đó chúng ta ra đi gieo mầm giống tình yêu ấy và những nhân đức thánh thiện đến cho mọi người”. Cuối bài chia sẻ, cha đã cầu chúc cho các tân tòng, kể từ hôm nay sau khi đã lãnh nhận các bí tích, mặc dầu nay mai trong cuộc sống có thay đổi nhưng các con không bao giờ bỏ Chúa, và luôn tìm được hạnh phúc nơi ngài.

Tiếp đó, các cha ban bí tích Khai Tâm cho các tân tòng.

Trong tâm tình tạ ơn, lời nguyện tín hữu và dâng tiến lễ vật do các tân tòng long trọng dâng lên Chúa trong cử chỉ hết sức đơn sơ và chân thành.

Phần phụng vụ Thánh Thể, lần đầu tiên các tân tòng được rước Mình Thánh Chúa, khuôn mặt lộ rõ vẻ hân hoan, trang nghiêm và sốt sắng.

Thánh lễ kết thúc với phép lành của Chúa mà quý cha ban cho cộng đoàn trong niềm vui riêng của các tân tòng và niềm vui chung của toàn giáo xứ. Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ các tân tòng trong cuộc sống của họ.

 

GX. GÒ MÂY: TT ĐÓN NHẬN BÍ TÍCH KHAI TÂM