Phút lắng đọng Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên

THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

Mt 12,14-21

 

Lời Chúa:

“Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu” . (Mt 12,14).

Câu chuyện minh họa:

Ai đã từng đọc Tam Quốc Diễn Chí, đều biết tính đa nghi của Tào Tháo. Một hôm Táo Tháo giết hụt Đồng Trác, bị tầm nã trả thù, cho nên quất ngựa truy phong.

Trên đường bôn tẩu, ông tìm đến xin tá túc tại nhà Lã Bá Xa, anh em kết nghĩa của cha mình là Tào Tung.

Lã Bá Xa cho hay công văn tróc nã đến khắp nơi và ai giết được Tào Tháo sẽ được thưởng vàng bạc chức tước. Nghe thế Tào Tháo giựt mình nhưng được ông già dắt vào trong nhà chỉ nơi ẩn trốn. Xong , Lã Bá Xa ra ngoài bàn với người nhà dọn tiệc chiêu đãi quí tử của người anh em kết nghĩa. Hồi lâu, ông trở vào bảo Tào Tháo cứ ở nhà, ông cỡi lừa sang làng bên mua rượu về nhậu.

Tào Tháo ngồi hồi lâu, chợt nghe phía sau nhà có tiếng mài dao soàn soạt mới lần mò đến gần nghe ngóng. Bỗng có tiếng nói: “Trói nó lại mà giết thì dễ hơn”.

Tào Tháo hoảng hốt, xông thẳng ra nhà sau, tuốt gươm đi một đường tuyệt đẹp, chém một lúc tám mạng bất cứ nam nữ trẻ già. Xong xách gươm vào nhà bếp định giết sạch, nếu còn, để trừ hậu họa. Bỗng thấy một con lợn béo bị nhốt chặt cạnh một chảo nước đang sôi mới biết mình lầm, vội vàng lên ngựa chạy gấp.

Dọc đường Tào Tháo thấy Lã Bá Xa đang đủng đỉnh trên lưng lừa trở về, hai bên đeo hai bầu rượu. Lã Bá Xa không hiểu gì, vừa ngơ ngác nhìn, vừa giơ tay vẫy Tào Tháo. Không nói rằng, Tào Tháo vừa vung gươm chém một phát đứt đầu ông già bạc phước, vừa lẩm bẩm: “Đã lỡ cho lỡ luôn, để ông về đến nhà thằng này sẽ không yên thân”.

Suy niệm:

Chúa Giêsu lánh mặt những người muốn tìm bắt và giết Chúa, không phải vì sợ họ nhưng vì để chu toàn sứ vụ Chúa Cha sai đến. Sứ vụ của Ngài là đem lại công lý, và những ai tin vào Ngài thì được cứu độ. Chúa Giêsu khi thi hành sứ vụ không lớn tiếng, không tìm lợi lộc, không tìm danh lợi, uy quyền, địa vị… Nhưng Ngài đã dùng sự đau khổ và cái chết của Ngài để giải thoát con người khỏi vòng nô lệ tội lỗi.

Là những Kitô hữu, chúng ta thi hành sứ vụ của mình thế nào? Chúng ta có tìm tư lợi, tô danh mình hay làm vinh danh Chúa?

Xin cho con thi hành sứ vụ trong yêu thương và kiên nhẫn, như Chúa đã luôn yêu thương và kiên nhẫn với con.

Têrêsa Mai An