Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật XIX Thường niên năm B

 

Ngày 09 tháng 08 năm 2015

Phúc Âm:  Ga 6, 41-51

“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”

Con Thiên Chúa được sai đến thế gian để cứu độ nhân loại: Ngài là Bánh hằng sống vì Ngài là Đấng ban sự sống (Ga 6, 48-50 ).

Chúa Giêsu cho nhân loại sự sống từ trời vì Ngài đã từ trời xuống trần gian.

Chúa Giêsu ban cho nhân loại sự sống đời đời vì Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng ban sự sống.

Chúa Giêsu là Bánh ban sự sống vĩnh cửu vì Ngài dẫn nhân loại đến cùng Thiên Chúa Cha.

Lời loan báo, xác nhận: ”Tôi là bánh trường sinh” của Chúa Giêsu nói lên một sự thật quan trọng và là trung tâm đức tin của người Kitô hữu: “con người không những là phải tin nhận mà còn phải ăn thịt và uống máu của Chúa để có sự sống đời đời” (Ga 6, 54). Khi Chúa Giêsu nói lên điều đó, Ngài không có ý nói: con người chỉ nôm na đi lễ, dự dễ và chịu lễ thế là đủ. Tiệc Thánh Thể là Bí Tích tình yêu, Bí Tích của lòng tin. Bánh cũng có nghĩa là Lời của Chúa và ăn là lắng nghe Lời Chúa.

Thánh Lễ hằng ngày nhân loại tham dự luôn gồm hai phần, phần Lời Chúa và phần Thánh Thể. Lời của Chúa cũng như Bánh và Rượu cần phải được chia sẻ như Thịt và Máu của Chúa. Chịu lấy Bánh trường sinh là đi trọn con đường tình yêu của Chúa, con đường đức tin, con đường thập giá để đạt tới vinh quang Nước Trời. Đi con đường của Chúa là nhận lấy sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cho tha nhân, cho muôn người như lời Chúa nói: ”…Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”( Mt 28, 19 ).

Trong cuộc hành trình đức tin, dân Chúa không chỉ có lương thực hàng ngày như manna, như cơm áo gạo tiền, nhưng dân Chúa còn cần tới chính Chúa Giêsu, Đấng dẫn đưa dân Ngài vào quan hệ thân mật với Thiên Chúa Cha. Chúa và Giáo Hội mời gọi con người vươn cao hơn để tham dự vào đời sống thần linh của Thiên Chúa và đó là sự sống vĩnh cửu con người đang được mời gọi đạt tới.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Xem Video clip

Thánh Kinh băng tiếng Việt

Thánh Kinh băng tiếng Anh