Vị giám mục nặng lòng mục tử

Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, người tôi tớ trung tín và khiêm nhu được Thiên Chúa cắt đặt coi sóc giáo phận Phan Thiết ngay từ buổi ban đầu thành lập đã được gọi ra khỏi thế gian này để chung hưởng niềm vui cùng với chủ của mình trong ngậm ngùi tiếc thương và kính trọng của hết mọi thành phần Dân Chúa.

Trọn cuộc đời sống chết cho sứ mạng và gắn bó với vận mệnh của giáo phận được trao phó qua những khúc quanh thăng trầm thời cuộc. Nỗi niềm của vị chủ chăn mang nặng tâm hồn mục tử được thể hiện qua tâm tình chia sẻ trong thư mục vụ số 16 đề ngày 01/08/1999 gửi toàn thể linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân thuộc giáo phận Phan Thiết nhân dịp kỷ niệm ngân khánh giám mục của mình.

Không giữ lại cho riêng mình, không tìm danh lợi cá nhân, tất cả đều quy hướng về vinh danh Thiên Chúa trong tâm tình tạ ơn, phục vụ Giáo Hội và Tin Mừng với tư cách người tông đồ và người con thảo của Cha trên trời. Với niềm xác tín mạnh mẽ ấy, dịp kỷ niệm ngân khánh giám mục của mình, Đức Cha Nicôla đã mời gọi mọi thành viên trong giáo phận cảm tạ biết bao hồng ân Thiên Chúa ban cho giáo phận non trẻ này, đồng thời ngài mời gọi hết mọi người hiệp nhất, vì đây là ý muốn của Thiên Chúa, và nhất là ưu tiên cho việc sống thánh thiện, vì lời mời gọi này của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người bất luận giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân : « Một giáo dân thánh thiện sẽ nâng cả thế giới lên, một tu sĩ thánh – nam cũng như nữ – sẽ làm rạng danh Chúa và Giáo Hội. […] Kinh nghiệm đã cho thấy một giáo xứ biết nỗ lực nên thánh thường là một giáo xứ hiệp nhất và bình an, hạnh phúc và nhiệt tình truyền giáo. Anh Chị em hãy phấn đâu cổ vũ và giúp nhau đạt đến mục tiêu ấy ».

Đặc biệt, vị Giám Mục tiên khởi của giáo phận Phan Thiết đặt mối bận tâm hàng đầu cho công việc truyền giáo mà mỗi kitô hữu và mọi gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, giáo phận cũng như toàn thể Giáo Hội cần thi hành sứ mệnh này : « Truyền giáo là bổn phận của mọi tín hữu, mọi giáo xứ, giáo phận và và Giáo Hội. Chúng ta hãy dùng đời sống gương mẫu của bản thân, của gia đình và giáo xứ chúng ta làm công cụ truyền giáo. Hãy dạn dĩ truyền bá và cổ vũ những giá trị Tin Mừng như: Công bình, sự thật, tình thương, tự do, hòa bình, nhân phẩm và nhân quyền, luân lý, văn minh và văn hóa. Hãy dành nhiều phương tiện vật chất và nhân sự, nhiều thời giờ và tài năng hơn cho công cuộc truyền giáo ».

Truyền giáo bằng chính « đời sống gương mẫu » được thấm nhuần bởi « những giá trị Tin Mừng như : Công bình, sự thật, tình thương, tự do, hòa bình, nhân phẩm và nhân quyền, luân lý, văn minh và văn hóa » mà ngài đưa ra một cách thực tiễn rất thiết thực đối với các tín hữu Việt Nam trong bối cảnh hiện nay cũng như trong Năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ mà Hàng Giáo Phẩm đề ra.

Nguyện xin « Thiên Chúa là tình yêu » đón nhận người tôi tớ trung tín và khiêm nhu là Đức Cha Nicôla vào số những người được chúc phúc để chung hưởng niềm vui Nước Trời, gia nghiệp đã được chuẩn bị sẵn từ thuở đời đời cho những ai yêu mến và thi hành thánh ý Thiên Chúa.

Tăng Kỳ Mục