Đức Benedict XVI trong một lá thư mới đây: tìm kiếm những mục tử cho thế giới

Từ nơi khu nghỉ hưu, Đức Giáo hoàng Danh dự Benedict XVI đã nhấn mạnh sự cần thiết đối với Giáo Hội là mở rộng việc chăm sóc mục vụ cho những người chưa có niềm tin nhằm chia sẻ những vấn đề của thời đại trong nỗ lực loan báo tin mừng cho thế giới.

 PopeBenedictXVI-Đức Benedict XVI trong một lá thư mới đây tìm kiếm những mục tử cho thế giới

 

Đó là những suy tư mới đây của ngài trong một lá thư viết ngày 21.04 gởi cho Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, người đã phục vụ trong vai trò Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh từ năm 2006 đến 2013 nhân dịp ĐHY cho xuất bản cuốn sách của mình mang tên “Đức Tin và Thiện Ích Chung: Mục Vụ Kitô Giáo Cho Xã Hội Đương Thời.”

 

Nội dung lá thư của Đức Benedict XVI vừa được đăng trên nhật báo L’Osservatore Romano [Quan sát viên Rôma] hôm ngày 10.05 vừa qua.

 

Đức Giáo Hoàng danh dự đã viết rằng “việc mục vụ nơi vị mục tử không chỉ giới hạn trong Giáo Hội”, mặc dù “trước hết, chúng ta được uỷ thác để chăm sóc cho người tín hữu và những ai đang tìm kiếm đức tin”.

 

“Giáo Hội là một phần của thế giới do đó Giáo Hội đóng một vai trò phục vụ thế giới mà trong đó mình là thành phần”.

 

Theo Đức Benedict XVI, thì “Lời Chúa liên quan đến toàn bộ thực tại và thực sự điều này đặt lên Giáo Hội một trách nhiệm phổ quát. Đó là lý do vì sao Giáo Hội phải có liên hệ đến những nỗ lực mà cả nhân loại và xã hội đang hành động cho con đường đi đến công lý và đó là lý do tại sao Giáo Hội phải tìm kiếm một cách thức hướng đến những người chưa có đức tin”.

 

Lá thư đầy đủ được đăng bằng nguyên ngữ tiếng Đức và bằng bản dịch tiếng Ý sẽ được ĐHY Bertone đăng ở lời giới thiệu cho cuốn sách của ngài.

 

Trong lá thư có đoạn ngài viết: “Chăm sóc mục vụ không chỉ có liên hệ đến những việc ở trong Giáo Hội, chỉ duy việc phục vụ các Bí Tích cho người tín hữu và loan báo Tin Mừng”.

 

“Chăm sóc mục vụ gồm cả chiều kích rộng lớn hơn. Điều đó có nghĩa là nếu như chúng ta chia sẻ cách tiếp cận và những vấn đề của thời đại thì chúng ta sẽ hiểu được Lời Chúa trong thời điểm hiện tại”.

 

Đức Benedict XVI nói thêm rằng “nếu chúng ta là những mục tử nắm lấy cơ hội và những nhu cầu của thời đại thì các Bí Tích sẽ chạm tới con người bằng tất cả sức mạnh thực sự của chúng”…

 

Lá thư là tác phẩm thứ hai của Đức Benedict XVI được công khai kể từ khi Ngài nghỉ hưu vào Tháng Hai năm 2013. Trước đó, Ngài đã viết một sứ điệp gửi đến cho Giáo Hoàng Học Viện Urban nhân dịp Học Viện này lấy tên của ngài đặt cho một hội trường chính trong Học Viện.

 

Hiện nay Đức Benedict XVI đang sống ở tu viện Mater Ecclesiae, toạ lạc trong nội thành Vatican. Ngài không phát biểu một bài diễn văn công khai nào kể từ khi nghỉ hưu.

 

(GNsP 13.05.2015/ CNA)