Năm 2016, 90 000 tín hữu kitô bị giết vì đức tin của mình

Trung Tâm nghiên cứu kitô giáo toàn thế giới ước lượng có 90 000 tín hữu kitô bị giết vì đức tin của mình trong năm 2016, cứ 6 phút có một tín hữu bị giết. Đài Vatican cho biết, bản tổng kết của năm 2016 không nặng bằng năm 2014.

christian.jpgTheo Trung tâm nghiên cứu Phúc Âm Gordon–Conwell có trụ sở ở bang Massachusetts (Nước Mỹ) thì bản tổng kết này lại ít nặng hơn bản tổng kết năm 2014, năm này có 105 000 tín hữu kitô bị giết.

Theo Trung tâm nghiên cứu Mỹ, trên tổng số 90 000 người chết thì 2/3 số này bị giết trong các cuộc xung đột bộ tộc ở Phi châu. Đa số trường hợp là các tín hữu kitô từ chối không cầm súng. Còn 1/3 còn lại là nạn nhân các vụ tấn công khủng bố, hủy hoại các làng mạc của tín hữu kitô hoặc do nhà nước bách hại, nhất là ở Bắc Hàn.

Ngoài các tín hữu kitô bị giết vì đức tin của mình, ước chừng có từ 500 đến 600 triệu tín hữu kitô trên 102 nước không được tự do giữ đạo.

(phanxico.n 29.12.2016/
cath.ch, Bernard Hallet, 2016-11-28)