Tuần chín ngày kính thánh Đaminh

Tuần chín ngày này được cộng đoàn Nữ tu Đaminh tại Nashville soạn ra để cầu nguyện cho những ý nguyện cá nhân và nhu cầu của toàn thế giới.
 
 
Ngày thứ nhất: SỨC MẠNH CỦA GƯƠNG SÁNG
 

Ngài  tựa sao mai ngời sáng giữa tầng mây,
như vầng nguyệt vào những đêm rằm,
như thái dương chói lọi trên Đền Thờ Đấng Tối Cao,
như cầu vồng rực rỡ giữa đám mây huy hoàng.
 
(Huấn ca 50, 6-7)
 
 
 
Ánh sáng của Hội thánh
 
Thánh Đaminh sinh năm 1170 tại Tây Ban Nha. Ngay khi có trí khôn, ngài đã hướng trọn tâm hồn về Chúa. Tuổi thơ của ngài  là một cuộc đời trong trắng và đạo hạnh như các thiên thần. Tại Đại học Palencia, ngài là một sinh viên xuất sắc. Hai mươi lăm tuổi, ngài trở thành kinh sĩ tại Nhà thờ Chính tòa Osma. Lãnh tu phục dòng, ngài trao phó đời mình nơi Chúa Giêsu và gắng sức noi gương bắt trước Người. Ngài dành trọn thời gian cho việc cầu nguyện, học hiểu Kinh Thánh và chu toàn các phận vụ trong cộng đoàn. Ngài yêu thích sự thinh lặng và cô tịch; ngài khát khao làm việc sám hối đền tội và ăn chay hãm mình. Năm 1205, ngài đến nước Pháp và ở đó nhiều năm để nỗ lực hết mình nhằm giúp anh chị em theo lạc giáo Albi hoán cải. Noi gương Chúa Giêsu Kitô, ngài hoạt động tông đồ suốt ngày và cầu nguyện thâu đêm. Ngài làm việc đền tội rất nghiêm ngặt, nhưng lại đối xử rất hiền hòa, êm dịu và nhân từ với mọi người. Nhiều người đã được ơn hoán cải nhờ phép lạ, nhưng cũng nhiều người  được ơn biến đổi nhờ gương sáng từ đời sống thánh thiện của Ngài. Sáu lần ngài hành hương đến Roma, một lần đến Tây Ban Nha, một lần đến Paris, đi chân đất, cầu nguyện và ca hát dọc đường; giảng dạy tại các thành phố và làng mạc; thức thâu đêm để chiêm niệm và suy ngắm. Năm 1215, Ngài lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết (OP) để cứu vớt các linh hồn. Ngài quả là con người có tâm hồn tông đồ đích thực, là cột trụ Đức Tin, là tiếng loa Tin Mừng, là ánh sáng Chúa Kitô cho nhân loại. Sau một đời hy sinh phục vụ, thánh Đaminh đã an nghỉ tại Bologna năm 1221.Lạy Cha thánh Đaminh nhân lành, xin cầu cho chúng con.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
 
Chúng ta dâng lời cầu nguyện,
 
Lạy Cha Thánh Đaminh là bậc thầy sáng chói về Chân lý của Chúa,/ là đấng đã giảng dạy những điều sinh ích cho ơn cứu độ các linh hồn/ và đã biến cuộc đời mình nên mọi sự cho mọi người,/xin Cha hãy kéo mọi người về với Chúa Kitô./ Xin giúp chúng con biết bưng tai bịt mắt và gìn giữ tâm hồn/ trước những giáo lý giả dối sai lầm và tất cả những gì gây hại cho phần rỗi chúng con/ nhưng xin giúp chúng con biết mở to đôi mắt và nới rộng tâm hồn /để đón nhận chân lý của Hội Thánh Chúa. 
 
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.(Thinh lặng giây lát và hát một bài ca thích hợp để kết thúc)
 
 
 
Ngày thứ hai ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG 
Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. 
Đức Giêsu Kitô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình,
vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự.
(Philippê 2,5-8)
 
 
 
Tiến sỹ về Chân lý
 
Đức khiêm nhường là nền tảng của sự hoàn thiện. Thánh Đaminh đã giữ vững đức khiêm nhường thẳm sâu. Rõ ràng là ngài đã có sự hiểu biết sâu rộng về quyền năng cao cả của Thiên Chúa và sự hư không bất xứng của mình, thế nên ngài luôn sống trong niềm kính sợ Chúa chứ tuyệt nhiên không cậy dựa vào sức mình. Mặc dầu ngài rất thanh sạch nhưng vẫn coi mình là tội nhân, không xứng đáng để nhận một ân sủng dù nhỏ mọn nhất. Vì thế, ngài hằng phủ phục trước mặt Chúa và cầu nguyện với Chúa lâu giờ.
 
Trước khi vào thành để giảng dạy, ngài thường quỳ gối trên đường, xin Chúa không phạt tội dân nhưng xin cho công việc rao giảng của mình được trổ sinh hoa trái.
 
Khi đi qua bàn thờ hay Thánh giá, Ngài cúi mình thật sâu để nhận biết sự hư không của mình. Ngài không màng vinh hoa thế giá, nên đã ba lần từ chối chức giám mục. Tại Tổng Hội, Ngài nói với anh em rằng: “Tôi đáng phải đuổi khỏi chức vụ, vì tôi thiếu sót và xao lãng”. Khi được hỏi muốn được an táng ở đâu, thánh nhân đã xin được chôn cất “dưới chân anh em” mình.
 
Các thánh, mặc dù tiến xa trên đường nhân đức, vẫn xem mình như những người hèn mọn bất xứng, vì các ngài soi rọi đời mình trong ánh sáng chói ngời của Thiên Chúa và nhận thức rằng Chúa thấu biết tường tận con người mình. Thánh Đaminh đã từng thốt lên rằng: “Sự công chính của chúng ta, khi đem so sánh với sự công chính của Thiên Chúa, chỉ đáng là hạt bụi ô trọc mà thôi”.  
 
Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng! (Matthêu 11,29).Lạy Cha thánh Đaminh nhân lành, xin cầu cho chúng con.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.Chúng ta dâng lời cầu nguyện, 
Lạy Cha Thánh Đaminh là đấng thực sự yêu mến Đức Khiêm Nhường, càng lớn lao trước mắt người đời, Cha càng khiêm nhường trước nhan Thiên Chúa.
 
Xin Chay hãy yêu thương dìu dắt chúng con, để chúng con được dõi bước chân Cha, vững bước đi lên trước mọi cạm bẫy của kẻ thù, nhiệt thành cầu nguyện, bỏ mình và khiêm nhường, hầu được ở bên Cha trên cõi trời sau khi lìa cõi thế. 
 
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.(Thinh lặng giây lát và hát một bài ca thích hợp để kết thúc)
 

Dominic Trần chuyển ngữ