Câu chuyện cuối tuần, số 29 – Mặc Khải tư

mac khai tu 06Trong ít năm gần đây, một số tín hữu Công giáo chuyền tay nhau những tài liệu được coi là “mặc khải tư”. Một số người tôn sùng những tài liệu này, nhưng cũng có những tín hữu thắc mắc: Có đáng tin và có buộc phải tin không? Nếu không tin thì có tội không? Tại sao tài liệu này lại đả kích Đức giáo hoàng?

Đây không phải là vấn đề gì mới trong lịch sử Hội Thánh. Các thánh Magarita Maria Alacoque, Bernadetta Soubirous, hoặc gần đây là thánh Faustina Kowalska, đều là những vị thánh được hồng phúc đón nhận những mặc khải riêng. Nhưng không phải mặc khải tư nào cũng được chấp nhận. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 67, cũng bàn về vấn đề này. Tuy chỉ là một đoạn văn ngắn nhưng súc tích, đưa ra những chỉ dẫn giúp người tín hữu phân định cách cụ thể. Vì thế cần nhắc lại những điểm chính trong giáo huấn của Hội Thánh :

1. Những mặc khải tư “không thuộc kho tàng đức tin”, nghĩa là không chứa đựng những nội dung thiết yếu của đức tin Kitô giáo, do đó không ai bị bó buộc phải tin vào những mặc khải tư này.

2. Vì mặc khải tư không thuộc kho tàng đức tin, nên nó cũng “không bổ sung hoặc cải thiện mặc khải vĩnh viễn của Đức Kitô”. Nếu được thẩm quyền Hội Thánh công nhận, mặc khải tư chỉ có chức năng giúp người ta “sống mặc khải của Đức Kitô cách tốt hơn, vào một thời điểm lịch sử nào đó”.

3. Cũng vì thế, đức tin Kitô giáo không chấp nhận “những mặc khải nào muốn vượt cao hơn hoặc sửa đổi mặc khải đã được hoàn tất trong Đức Kitô”. Trong thực tế, một số giáo phái được sáng lập gần đây đã “đặt nền tảng trên những mặc khải như thế”. Do đó, người tín hữu Công giáo phải cẩn trọng.

4. Một trong những lập luận bênh vực “mặc khải tư” là chủ trương đề cao “cảm thức đức tin của các tín hữu”. Tuy nhiên, không nên quên rằng cảm thức này đôi khi chỉ là cảm thức chủ quan, vì thế, theo giáo huấn Công giáo, cảm thức này phải đi đôi với sự hướng dẫn của Huấn quyền Hội Thánh. Trong tác động của Chúa Thánh Thần, Huấn quyền “phân định và đón nhận trong các mặc khải đó những gì là lời khuyến dụ đích thực của Đức Kitô hoặc của các thánh gửi đến cho Hội Thánh”.

Đây là lý do các môn đệ chân chính của Đức Kitô luôn nhấn mạnh đến sự vâng phục Hội Thánh. Cha Piô Năm dấu, dù bị giám mục địa phương ngăn cản và khiển trách, vẫn nói rằng:“Ý của Giám mục là ý của Chúa”. Thánh nữ Faustina còn nói mạnh hơn: “Satan có thể ẩn mình dưới lớp áo khiêm tốn, nhưng nó không biết ẩn mình dưới lớp áo vâng phục” (Nhật ký, 939).

Ngày 02.05.2015

Người Mỹ Tho