Đức Hồng Y Turcotte qua đời

Bùi Chu, 08/04/2015 (gpbuichu.org) – Đức Hồng Y Jean-Claude Turcotte, nguyên Tổng Giám Mục Montréal vừa mới qua đời ở tuổi 78, theo thông cáo của Tổng Giáo phận này được công bố hôm nay cho hay.
 
« Đức Hồng Y Turcotte là một chứng nhân quảng đại của Đức Giêsu Kitô trong thế giới của chúng ta và là một người phục vụ nhiệt tâm của Giáo Hội. Trong khi nghĩ đến tất cả những ai đã được đánh động bởi sự hiện diện của ngài, xin Chúa hướng dẫn chúng ta trên đường hy vọng », Đức Cha Christian Lépine, Tổng Giám Mục hiện nay của Montréal bộc lộ cảm xúc khi viết trong một văn thư.
 
Trong điện văn chia buồn, Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả Đức Hồng Y Turcotte như là một « mục tử nhiệt thành và lưu tâm đến các thách đố của Giáo Hội », người đã « phục vụ Giáo Hội một cách tận tụy, không những trong giáo phận của mình mà còn trong cấp độ quốc gia với tư cách là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Canada, cũng còn là một thành viên được các Bộ khác nhau của Tòa Thánh lắng nghe ».
 
Đức Thánh Cha cũng gợi lại đóng góp tích cực của Đức Hồng Y Turcotte đối với thượng hội đồng giám mục năm 1994 về « Đời sống thánh hiến và sứ vụ của mình trong Giáo Hội và trong thế giới » cũng như thượng hội đồng năm 1997 về Châu Mỹ mà ngài đã là một trong những tác nhân chính.
 
Như vậy, với sự qua đời của Đức Hồng Y người Canada này, danh sách các Hồng Y cử tri còn lại là 124, nhưng vẫn còn dư 4 vị so với con số theo quy định.
 
Tạ Ân Ban