VIDEO Giới thiệu ứng dụng Kinh thánh mới dành cho bạn trẻ

9 nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự lễ tuyên chân phước Đức cha Romero – Lm Silvio Pasquali thuộc Hội Giáo hoàng truyền giáo được tuyên phong Tôi Tớ Chúa – Giới thiệu ứng dụng Kinh thánh mới dành cho bạn trẻ